Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

20170920

Kryminalistyka - Nauka, Nowoczesne Technologie

Date: 20.09.2017 - 22.09.2017
Organiser: Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UJ
Contact: lk.krakow.60@gmail.com
Kryminalistyka - Nauka, Nowoczesne Technologie

Podstawowym założeniem międzynarodowej konferencji "Kryminalistyka - Nauka, Nowoczesne Technologie" jest utworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystania narzędzi kryminalistycznych i prawnych w celu poprawy bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to jest współorganizowane przez wiodące podmioty zajmujące praktycznymi i naukowymi rozwiązaniami w zakresie kryminalistyki.

Celem konferencji jest prezentacja prac badawczych, wymiana doświadczeń związanych z kryminalistyką i współpracy teoretyków i praktyków z zakresu kryminalistyki. Eksperci, praktycy, pracownicy naukowi i zaproszeni goście zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami i wykorzystaniem sprzętu do badań kryminalistycznych.

Wydarzeniu patronuje rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj