Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studenci

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo

Szkolenie BHP

Poznaj reguły rządzące szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Read More o

Ubezpieczenie zdrowotne

Tu dowiesz się, kto jest uprawniony do ubezpieczenia zdrowotnego, a także jakie warunki należy spełniać, aby je uzyskać.

Read More o

Ubezpieczenie NNW

Tutaj uzyskasz informacje na temat kroków, które należy podjąć, aby ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Read More o

Program „Bezpieczny student"

Przeciwdziałanie zagrożeniom,promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń, udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, informowanie o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.

Read More o

Opieka medyczna

Dowiedz się, z jakimi placówkami współpracuje Uniwersytet Jagielloński w zakresie zapewniania studentom dostępu do opieki zdrowotnej.

Read More o

Osoby z niepełnosprawnością

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych pracuje nad wyrównaniem szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe ich traktowanie w dostępie do edukacji.

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj