Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studiuj na UJ

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dla studentów i doktorantów

Rekrutacja na studia

Rekrutacja w Uniwersytecie Jagiellońskim na wszystkie jednolite studia magisterskie, studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w języku polskim, na wybrane studia w językach obcych oraz podyplomowe prowadzona jest za pomocą systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

Read More o

Oferta dydaktyczna

W ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się 84 kierunków studiów oraz 159 specjalności. W związku z zapotrzebowaniem rynku i zainteresowaniami przyszłych studentów, co roku tworzone są nowe kierunki i specjalności.

Read More o

Jagiellońskie Centrum Językowe

JCJ oferuje kursy ogólnodostępne z dwunastu języków obcych adresowane do studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej UJ oraz słuchaczy dorosłych spoza Uniwersytetu.

Read More o

Kariera i rozwój

Działające na Uniwersytecie Jagiellońskim Sekcja Karier koncentruje swoją działalność na: doradztwie, szkoleniach, udzielaniu studentom i absolwentom informacji dotyczących szeroko rozumianego rynku pracy i edukacji oraz realizacji projektów badawczych (m.in. Losy absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Read More o

Ars Quaerendi

Ars Quaerendi to cykl wykładów poświęconych narzędziom i strategiom wyszukiwania w Internecie informacji (głównie bibliograficznej) dla potrzeb naukowych i własnych zainteresowań. Prowadzony jest w Bibliotece Jagiellońskiej od marca 2005 r.

Read More o

Organizacje studenckie

Organizacje studenckie są to jednostki działające przy katedrze, zakładzie lub instytucie, skupiające studentów pragnących pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Collegium Medicum działa wiele organizacji studenckich, które m.in. organizują liczne konferencje i warsztaty, współpracują z innymi organizacjami o podobnych celach oraz umożliwiają prezentację dorobku naukowego studentów.

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj