Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2016/2017

Total
43405
38535
students
3215
PhD students
1655
Post diploma students

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności w roku akademickim 2016/2017

87
kierunków
146
specjalności
16
wydziałów

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (w tym Collegium Medicum)

academic teachers
4022.4
professors (ordinary)
281.5
professors (extraordinary)
399.4
visiting professors
1.6
docents
1
adjunct academics
1912.4
assistants
766
lecturers and senior lecturers
553.5
language teachers and instructors
87
certified librarians, information and documentation staff
20
others
3462.4
Total
7484.8

Podstawowe jednostki uczelni i ocena ich działalności przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (w roku 2017)

A+
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
A
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Lekarski
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Historyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Polonistyki
Wydział Chemii
Wydział Biologii
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Studiów Międzynarowych i Politycznych
Wydział Geografii i Geologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
As of
1 czerwca 2018

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj