Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2016/2017

Total
43405
38535
students
3215
PhD students
1655
Post diploma students

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności w roku akademickim 2016/2017

87
kierunków
146
specjalności
16
wydziałów

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (w tym Collegium Medicum)

academic teachers
3933
professors (ordinary)
273
professors (extraordinary)
399
visiting professors
1
docents
1
adjunct academics
1849
assistants
748
lecturers and senior lecturers
564
language teachers and instructors
78
certified librarians, information and documentation staff
20
others
3433
Total
7366

Podstawowe jednostki uczelni i ocena ich działalności przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (w roku 2013)

A+
Wydział Polonistyki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Chemii
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Prawa i Administracji
A
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Filozoficzny
Wydział Historyczny
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Lekarski
B
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Filologiczny
As of
31 grudnia 2015

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj