Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet Jagielloński stara się o uzyskanie prestiżowego logo „Human Resources Excellence in Research”

Uniwersytet Jagielloński stara się o uzyskanie prestiżowego logo „Human Resources Excellence in Research”

Opracowana przez Uniwersytet Jagielloński "Strategia HR" została wysłana do Komisji Europejskiej 15 listopada 2016 r. Przyznawanie logo jest jednym z działań KE w ramach strategii "Human Resources Strategy for Researchers" nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich.

Instytucje działające w sferze B+R (np. instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa) oraz organizacje finansujące badania, które wdrożą zasady "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" do swoich wewnętrznych regulacji, zapewniających przyjazne środowisko pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych zostają wyróżnione przez Komisję Europejską. Nadawane jest im logo „HR Excellence in Research”.

"Europejska Karta Naukowca" ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Celem "Karty" jest zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w tworzeniu, przekazywaniu, wymianie oraz rozpowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.

"Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych"obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu oraz rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców.

Szczegółowe informacje w zakresie "The Human Resources Strategy for Researchers" znajdują się na stronie:

euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

oraz

www.nauka.gov.pl/europejska-karta-naukowca

Więcej informacji o "Karcie" i "Kodeksie":

euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy
Download files
pdf
"Strategia HR dla naukowców UJ"
pdf
"The Human Resources Strategy for Researchers at the Jagiellonian University"
Recommended
Kampania promocyjna UJ nagrodzona w konkursie Genius Universitatis
Innowacyjny sprzęt medyczny dla Oddziału Klinicznego Otolaryngologii
Uniwersytet Jagielloński zdecydowanym liderem w konkursie Miniatura
UJ członkiem polskiego konsorcjum naukowego Pol-Stor-En

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj