Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Belweder: Profesorowie odebrali akty nominacyjne

Belweder: Profesorowie odebrali akty nominacyjne

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 20 kwietnia 2017 roku w Belwederze w Warszawie akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazło się siedmioro naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Akty nominacyjne otrzymali:

  • Marek Cieszkowski - profesor nauk o Ziemi,
  • Wojciech Jurczak - profesor nauk medycznych,
  • Piotr Mróz - profesor nauk humanistycznych,
  • Joanna Pera - profesor nauk medycznych,
  • Jacek Poleski - profesor nauk humanistycznych,
  • Teresa Sasińska-Klas - profesor nauk społecznych,
  • Bogdan Solnica - profesor nauk medycznych.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Zdjęcie: Maciej Biedrzycki / KPRP

Recommended
Akty nominacyjne dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promocje habilitacyjne Wydziału Chemii i Wydziału BBiB
Promocje habilitacyjne WFAIS oraz Wydziału Matematyki i Informatyki
Promocje habilitacyjne Wydziału Prawa i Administracji

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj