Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

UJ bezkonkurencyjny w rankingu wydziałów prawa "Rzeczpospolitej"

UJ bezkonkurencyjny w rankingu wydziałów prawa

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ) po raz 4. z rzędu zwyciężył w rankingu wydziałów prawa uczelni publicznych przygotowanym przez dziennik "Rzeczpospolita". Laur pierwszeństwa zapewniła mu m.in. wysoka zdawalność na aplikacje i godny pozazdroszczenia potencjał naukowy, czyli świetna kadra i wysoka ocena parametryczna. Na drugim miejscu sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski, na trzecim Uniwersytet w Białymstoku.

Autorzy 6. edycji rankingu "Rzeczpospolitej" oceniali jednostki prowadzące studia prawnicze w trzech kategoriach: potencjał naukowy (ocena parametryczna, rozwój kadry, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, konkurencyjność, konferencje), jakość kształcenia (zdawalność na aplikację, dostępność kadry naukowej, praktyka zawodowa, ocena wyróżniająca PKA, wykładowcy zawodowi) oraz współpraca z zagranicą (mobilność kadry i studentów, wielojęzyczność, szkoły prawa obcego). Każdej z nich przyporządkowano odpowiednio 14, 17,5 i 14 punktów.

"W tej edycji wprowadziliśmy jednak zmiany. Po pierwsze, nie uwzględniliśmy punktacji ostatecznej oceny parametrycznej. Przyznaliśmy punkty za posiadaną kategorię naukową. Dodaliśmy też nowe kryterium: konferencje naukowe zorganizowane w 2016 r. Po drugie, w kategorii potencjał naukowy i jakość kształcenia w obliczeniach uwzględniliśmy wszystkich pracowników prowadzących regularne zajęcia na kierunku prawo. Po trzecie, w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych ustaliliśmy, że najwyżej punktujemy te kliniki, w których przypada najmniej studentów na opiekuna, któremu godziny w poradni liczą się do pensum" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Maksymalnie można było zatem otrzymać 45,5 punktów. Uniwersytet Jagielloński zdobył ich 31,8, Uniwersytet Warszawski 29,8, a Uniwersytet w Białymstoku 29,5. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły: Uniwersytet Łódzki (27,6), Uniwersytet Wrocławski (27,3), Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu (25,5), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (23,7), Uniwersytet Śląski w Katowicach (23,6), Uniwersytet Gdański (22,7) i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (22,4).

Zwycięstwo w kolejnej edycji rankingu cieszy prof. Jerzego Pisulińskiego, dziekana WPiA UJ. Zwraca on jednak uwagę na zmniejszający się dystans między WPiA UJ a innymi wydziałami prawa w kraju. Dlatego władze dziekańskie planują w najbliższym czasie podjąć szereg nowych inicjatyw, by oferta edukacyjna była na jeszcze wyższym poziomie.

- We wrześniu bieżącego roku ruszy pierwsza edycja międzynarodowej szkoły letniej prawa własności intelektualnej. W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy stworzyć jeszcze dwie lub trzy tego rodzaju szkoły. Planujemy także uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów drugiego stopnia w języku angielskim. Mamy deklarację władz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w sprawie wsparcia naszego projektu studiów z zakresu własności intelektualnej i nowych mediów. Jest to bardzo ważne, bowiem WIPO zrzesza 190 państw i dysponuje specjalistami, którzy mogliby prowadzić zajęcia na nowym kierunku studiów. Swoją pomoc deklaruje też prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak - wyjaśnia prof. Jerzy Pisuliński.

W planach, oprócz studiów z zakresu własności intelektualnej, jest również utworzenie studiów interdyscyplinarnych z kryminologii sądowej. Obejmowałyby one m.in. kryminologie i kryminalistykę, psychologie sądową, chemię i biologię sądową.

- Dzięki tym inicjatywom mamy nadzieję na pozyskanie studentów zagranicznych, gdyż zdobyte wykształcenie absolwenci będą mogli wykorzystać w swoich krajach. Jednocześnie będziemy podejmować działania mające na celu reformę studiów administracyjnych, aby lepiej dostosować się do potrzeb potencjalnych pracodawców. Mam tu na myśli nie tylko organy administracji państwowej i samorządowej, lecz także biznesu. Uczynimy je bardziej atrakcyjnymi dla studentów - dodaje dziekan WPiA UJ.

Recommended
Studenci WPiA UJ najlepiej przygotowani do egzaminów na aplikacje prawnicze
Studenci na medal
Student UJ współodkrywcą nietypowej gwiazdy
Wyróżnienie dla doktoranta z Wydziału Polonistyki UJ

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj