Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dydaktyka

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Schedule for the academic year 2017/2018
The academic year 2017/2018 starts on 1 października 2017 roku and ends on 30 września 2018 roku
It consists of two semesters:
Winter semester: od 1 października 2017 roku do 23 lutego 2018 roku
Summer semester: od 24 lutego 2018 roku do 30 września 2018 roku
Lectures and classes will be held in the following periods:
 • od 2 października 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku
 • od 3 stycznia 2018 roku do 28 stycznia 2018 roku
 • od 24 lutego 2018 roku do 29 marca 2018 roku
 • od 4 kwietnia 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku
Examination periods
Zimowa
od 29 stycznia 2018 roku do 10 lutego 2018 roku
Zimowa poprawkowa
od 17 lutego 2018 roku do 23 lutego 2018 roku
Letnia
od 16 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku
Letnia poprawkowa
od 1 września 2018 roku do 15 września 2018 roku
Holidays
Przerwa świąteczna
od 23 grudnia 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku
Przerwa semestralna
od 11 lutego 2018 roku do 16 lutego 2018 roku
Przerwa świąteczna
od 30 marca 2018 roku do 3 kwietnia 2018 roku
Przerwa wakacyjna
od 30 czerwca 2018 roku do 30 września 2018 roku
Additional holidays
 • 2 maja 2018 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia
Note

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2018 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2017/2018 i rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.

Web Content Display Web Content Display

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Schedule for the academic year 2018/2019
The academic year 2018/2019 starts on 1 października 2018 and ends on 30 września 2019
It consists of two semesters:
Winter semester: od 1 października 2018 roku do 22 lutego 2019 roku
Summer semester: od 23 lutego 2019 roku do 30 września 2019 roku
Lectures and classes will be held in the following periods:
 • od 2 października 2018 roku do 21 grudnia 2019 roku
 • od 3 stycznia 2019 roku do 27 stycznia 2019 roku
 • od 23 lutego 2019 roku do 18 kwietnia 2019 roku
 • od 24 kwietnia 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku
Examination periods
Zimowa
od 28 stycznia 2019 roku do 9 lutego 2019 roku
Zimowa poprawkowa
od 16 lutego 2019 roku do 22 lutego 2019 roku
Letnia
od 15 czerwca 2019 roku do 29 czerwca 2019 roku
Letnia poprawkowa
od 1 września 2019 roku do 15 września 2019 roku
Holidays
Przerwa świąteczna
od 22 grudnia 2018 roku do 2 stycznia 2019 roku
Przerwa semestralna
od 10 lutego 2019 roku do 15 lutego 2019 roku
Przerwa świąteczna
od 19 kwietnia 2019 roku do 23 kwietnia 2019 roku
Przerwa wakacyjna
od 30 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku
Additional holidays
 • 2 maja 2019 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia
Note

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2019 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.

Web Content Display Web Content Display

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Schedule for the academic year 2019/2020
The academic year 2019/2020 starts on 1 października 2019 and ends on 30 września 2020
It consists of two semesters:
Winter semester: od 1 października 2019 roku do 23 lutego 2020 roku
Summer semester: od 24 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku
Lectures and classes will be held in the following periods:
 • od 2 października 2019 roku do 22 grudnia 2019 roku
 • od 7 stycznia 2020 roku do 28 stycznia 2020 roku
 • od 24 lutego 2020 roku do 9 kwietnia 2020 roku
 • od 15 kwietnia 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku
Examination periods
Zimowa
od 29 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku
Zimowa poprawkowa
od 17 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku
Letnia
od 15 czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku
Letnia poprawkowa
od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku
Holidays
Przerwa świąteczna
od 23 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku
Przerwa semestralna
od 11 lutego 2020 roku do 16 lutego 2020 roku
Przerwa świąteczna
od 10 kwietnia 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku
Przerwa wakacyjna
od 30 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku
Additional holidays
 • 2 maja 2020 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia
Note

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2020 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj