Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20161201

Wiosenny Inkubator Innowacji

Data: 01.12.2016 - 11.01.2017
Organizator: Stowarzyszenie Wiosna i Uniwersytet Jagielloński
Kontakt: inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl
Wiosenny Inkubator Innowacji

Stowarzyszenie Wiosna poszukuje innowatorów społecznych, którzy nie boją się podjąć wyzwania i chcą zmierzyć się z problemami funkcjonującymi na rynku pracy. W Wiosennym Inkubatorze Innowacji wystarczy nowatorski pomysł i impuls do działania, bo o wsparcie doradcze i eksperckie oraz grant na realizację swojego innowacyjnego pomysłu zadba Wiosna.

Projekt został przygotowany z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz narażonych na stereotypizację, czyli osobach powyżej 50 roku życia, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osobach niepełnosprawnych. Stowarzyszenie WIOSNA w ramach projektu wspierać będzie nowatorskie pomysły, które przyczynią się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

Innowatorem może zostać każdy. Stowarzyszenie Wiosna czeka zarówno na osoby prywatne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) oraz podmioty posiadające osobowość prawną, a więc na przykład: stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie, podmioty rynku pracy. Innowatorzy społeczni to bardzo często tzw. społecznicy, osoby aktywne w społecznościach lokalnych, których cechą wspólną jest brak zgody na zastaną rzeczywistość i chęć jej zmiany.

Pomoc i wsparcie, jakie przygotowano w ramach projektu będzie skrojone na miarę każdego innowatora. Granty w wysokości do 80 000 zł, specjalistyczne szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne, wsparcie organizacyjno-techniczne oraz materiały szkoleniowe w postaci e-learningu dla autorów najlepszych pomysłów są tego świetnym przykładem. Takim wsparciem będą objęte 32 wybrane innowacje, spośród których 4 zostaną przygotowane do wdrożenia na szeroką skalę.

Aby zgłosić swój pomysł na innowację należy wyjść na stronę www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator i zapoznać się z regulaminem udziału w projekcie wraz z załącznikami. Następnie wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy (I tura rekrutacji trwa od 28 listopada do 11 stycznia 2017). Po przesłaniu wypełnionego formularza należy śledzić wyniki naboru na stronie projektu.

Partnerem Wiosennego Inkubatora Innowacji został Uniwersytet Jagielloński. Rolę koordynatora ze strony UJ pełnić będzie Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. CEAPP jest jednostką badawczą funkcjonującą przy UJ. Prowadzi badania naukowe w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, systemu edukacji, rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. W projekcie będzie pełnić role ekspercką i doradczą, pomagając w ocenie innowacji i w samym procesie wdrażania innowacji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj