Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Społeczność akademicka pożegnała prof. Aleksandra Koja

Społeczność akademicka pożegnała prof. Aleksandra Koja

4 stycznia 2017 roku odbył się pogrzeb prof. Aleksandra Koja - wybitnego uczonego, trzykrotnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórcy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, jednego z inicjatorów powstania Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mszę świętą żałobną w kolegiacie św. Anny odprawił bp Grzegorz Ryś, który podkreślił w trakcie homilii, że prof. Aleksander Koj "całe życie szukał prawdy i tą prawdą żył". Na zakończenie kazania przywołana została przemowa, którą prof. Koj wygłosił jako rektor w czasie spotkania z papieżem Janem Pawłem II w 1997 r., a której treść, zawierająca pytanie o zakres odpowiedzialności uniwersytetu za otaczający świat, brzmi niezwykle aktualnie również dzisiaj.  

- Zapalamy świece i pochylamy głowy. Towarzyszymy w ostatniej drodze naszemu współpracownikowi i przyjacielowi, wybitnemu naukowcowi - tymi słowami zwrócił się do zebranych rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak. Przypomniał on zasługi zmarłego na polu badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym, podkreślając m.in. jego międzynarodową renomę naukową oraz rolę, którą odegrał w budowaniu autonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego i całego szkolnictwa wyższego w Polsce w trudnym okresie transformacji.

Dorobek naukowy prof. Aleksandra Koja oraz jego zasługi dla obecnego Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii przedstawił zebranym dziekan tej jednostki prof. Zbigniew Madeja. Podkreślił on m.in., że Wydział w dużej mierze zawdzięcza prof. Kojowi swój dzisiejszy kształt zarówno lokalowy jak i naukowy. - Zapamiętamy go jako człowieka niezwykle pracowitego, oddanego powierzonym mu obowiązkom i przekazywaniu swojej ogromnej wiedzy, a przy tym niezwykle skromnego. Na co dzień wskazującego nam, jak można czerpać radość i satysfakcję z nauki - powiedział.

Zmarłego wspomnieli również w swoich wystąpieniach prof. Jerzy Woźnicki, który przypomniał jego zasługi jako współzałożyciela i pierwszego przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz prof. Franciszek Ziejka, który podkreślił, że prof. Koj był przede wszystkim człowiekiem pełnym pasji, z którą w równym stopniu oddawał się działalności naukowej jak i organizacyjnej.

Po nabożeństwie urna z prochami prof. Aleksandra Koja została odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim. W ostatniej drodze uczonemu towarzyszyły setki osób, w tym liczni przedstawiciele społeczności akademickiej Krakowa oraz innych polskich ośrodków uniwersyteckich, a także władz samorządowych.

Zobacz galerię zdjęć
Zdjęcie nr 1 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 2 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 3 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 4 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 5 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 6 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 7 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 8 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 9 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 10 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 11 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 12 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 13 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 14 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 15 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 16 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 17 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 18 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 19 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
                 Zdjęcie nr 20 (20)
                  fot. Anna Wojnar, Adam Koprowski
Polecamy również
Komu potrzebne są kwiaty? 17. Śniadanie Profesorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim
Zakończenie 20. edycji Szkoły Prawa Niemieckiego
Medal "Plus ratio quam vis" dla prof. Leah Wortham
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi 35. urodziny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj