Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowi profesorowie odebrali akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim

Nowi profesorowie odebrali akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 8 marca 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 64 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazło się pięciu naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Akty nominacyjne odebrali:

  • Wojciech Branicki, profesor nauk biologicznych,
  • Rafał Drwiła, profesor nauk medycznych,
  • Tomasz Klupa, profesor nauk medycznych,
  • Roman Pfitzner, profesor nauk medycznych,
  • Krzysztof Szczubiałka, profesor nauk chemicznych.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Zdjęcie: Krzysztof Sitkowski / KPRP

Polecamy również
Promocje doktorskie wydziałów FAIS i GIG
Promocje doktorskie Wydziału Historycznego
Promocje doktorskie Wydziału Prawa i Administracji
Promocje doktorskie W. Chemii i W. Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj