Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oświadczenie w związku ze „Stanowiskiem ministra nauki dotyczącym wolności słowa na polskich uczelniach”

Oświadczenie w związku ze „Stanowiskiem ministra nauki dotyczącym wolności słowa na polskich uczelniach”

W związku z wypowiedzią ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski wydały następujące oświadczenie.

Po zapoznaniu się ze „Stanowiskiem ministra nauki dotyczącym wolności słowa na polskich uczelniach”, opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przypuszczamy, że Pan Premier nie znał okoliczności oraz motywów wizyty Pani Rebekki Kiessling w Polsce. Nie została ona zaproszona na nasze uczelnie przez organizacje studenckie i nie miała brać udziału w debatach o charakterze akademickim, podczas których doszłoby do wymiany różnorodnych argumentów. Pani Kiessling na swojej stronie internetowej otwarcie informuje, że odwiedza Polskę na zaproszenie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”, po to aby swoimi wystąpieniami wesprzeć ten Instytut w dążeniach do wykreślenia z ustawy uchwalonej w 1993 roku możliwości legalnego przerwania ciąży w przypadku, gdy jest ona wynikiem gwałtu.

W środowisku akademickim musimy odróżniać działalność jawnie lobbystyczną służącą zmianie ustawodawstwa od debaty akademickiej, której fundamentami są krytyczne rozważania i wymiana poglądów. Czyniąc właściwy użytek z niezbędnej Uniwersytetom autonomii – niezależnie od bieżących mód, trendów czy układów politycznych – oddzielamy oparte o naukową metodę ścieranie się stanowisk od nieakceptowalnej w murach uczelni propagandy.

Nie możemy nie odnieść się również do fragmentu stanowiska, w którym Pan Premier daje do zrozumienia, że nasze Uniwersytety były w przeszłości miejscami wydarzeń „przekraczających najbardziej elementarne tabu zachodniej cywilizacji, a w istocie uderzających w ogólnoludzkie wartości”. Uznajemy ten osąd za bardziej publicystyczny niż merytoryczny, a nade wszystko – nieuzasadniony.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Wojciech Nowak

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Marcin Pałys

Polecamy również
UJ wśród założycieli nowej uniwersyteckiej sieci współpracy
Cztery tytuły nagrodzone w konkursie Mądra Książka Roku 2017
Wolność słowa a mowa krzywdząca. Debata w ramach Dni Tischnerowskich
Na UJ podpisano międzynarodową Krakowską Deklarację o Jodzie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj