Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Budowa Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego na półmetku

Budowa Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego na półmetku

Stan surowy otwarty można uznać za zrealizowany – poinformował profesor Tomasz Grodzicki, prorektor ds. Collegium Medicum UJ. – W przededniu święta Uczelni wieszamy wiechę na nowej siedzibie uniwersyteckiego szpitala – dodał. 11 maja br. środowisko akademickie, przedstawiciele władz miasta i województwa świętowali finisz kolejnego etapu budowy Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie–Prokocimiu.

Inwestycja zakrojona jest na ogromną skalę. Kompleks powstaje na 20-hektarowej działce, która znajduje się w pobliżu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, domów studenckich CM UJ, Głównej Biblioteki Medycznej i budynków Wydziału Farmaceutycznego CM UJ. – Jesteśmy na placu budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, ale nie będzie to tylko szpital Uniwersytetu, czy nawet Krakowa, a całego regionu i Polski – oświadczył rektor UJ, prof. Wojciech Nowak.

Władze uniwersyteckie, oprócz rektora i prorektora ds. Collegium Medicum UJ, reprezentowali prorektorzy: prof. Armen Edigarian, prof. Dorota Malec i prof. Jacek Popiel, a także Ewa Pędracka-Kwaskowska, kanclerz UJ i Teresa Kapcia, kwestor UJ.  Wśród obecnych byli między innymi Barbara Bulanowska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego, Marcin Jędrychowski, pełnomocnik rektora ds. budowy Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie–Prokocimiu, a ze strony inwestorów: dyrektor Warbudu Lech Wąsowski i Witold Poznański z PORR Polska. Prorektor Tomasz Grodzicki w szczególny sposób powitał prof. Piotra Laidlera, prorektora ds. Collegium Medicum poprzedniej kadencji władz UJ. – Tylko dzięki determinacji profesora Piotra Laidlera spotykamy się tutaj. Bez ciebie nie było by tego dnia – mówił.

Dla zilustrowania ogromu przedsięwzięcia warto przytoczyć choćby parę liczb. Aby budynki przyszłego szpitala powstały wykopano 230 tys. m3 ziemi, 7 300 betonowozów przewiozło beton na budowę, na potrzeby której zużyto 8 200 ton stali. Liczba osób pracujących przy etapie stanu surowego wynosi około 400. Do końca 2016 roku na jego powstanie wydano ponad 273 818 024 zł. Oddanie całej inwestycji zaplanowane jest na rok 2019. Wiosna 2019 r. to w przybliżeniu termin uzyskania zgody na użytkowanie kompleksu szpitala, który po całkowitym wyposażeniu ma zostać przekazany przez uczelnię Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie do 31 grudnia 2019 r., a zacząć przyjmować pacjentów od początku 2020 r.

A co się dzieje obecnie na placu budowy?

Jedynie w segmencie A pozostało jeszcze do wykonania kilka elementów żelbetowych stropu i ścian na najwyższym poziomie budynku. W pozostałych segmentach prace są bardziej zaawansowane; i tak w budynku J, w którym ulokowany zostanie oddział zakaźny, zakończono montaż okien aluminiowych, wykonano izolację termiczną dachu oraz jego odwodnienie, a także wszelkie roboty murarskie. Obecnie trwa wykonywanie instalacji elektrycznej. Z kolei w budynkach łóżkowych, czyli segmentach G, H oraz I trwa między innymi montaż okien, wykonanie podkonstrukcji ścian działowych i samych ścian, wykonanie tynków ścian zewnętrznych oraz instalacji odwodnienia dachów. Rozpoczynają się natomiast roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacyjnej i elektrycznej. W pozostałych segmentach, w których ulokowane zostaną pomieszczenia diagnostyczno-zabiegowe, trwają roboty nad wykonaniem łączników pomiędzy segmentami, montaż okien oraz instalacji odwodnienia dachów. Sukcesywnie rozpoczynane są kolejne etapy prac, to jest wykonanie ścian działowych oraz instalacji wentylacyjnej i elektrycznej. W pozostałych obiektach towarzyszących wykonywane są obecnie roboty związane z instalacjami odwodnienia i termoizolacji dachów.

Zmienia się krajobraz samej budowy. W związku z zakończeniem robót żelbetowych pozostał już tylko jeden żuraw wieżowy, który jeszcze pracuje przy wykonaniu segmentu A. Wzrasta natomiast liczba osób zaangażowanych w pracę na terenie szpitala, ponieważ zadania będą koncentrowały się teraz na pracach instalacyjnych. Chociaż wiosna w tym roku nas nie rozpieszcza, budowlańcy są pełni optymizmu i zapewniają, że prace idą zgodnie z planem, a szpital rośnie w oczach.

Zakłada się, że do nowej siedziby szpitala w Prokocimiu przeniesionych zostanie 2/3 oddziałów, zaś 1/3 zostanie w centrum miasta

– Szpital, który tu powstaje, będzie tak zwanym szpitalem ostrym z pełnym zapleczem chirurgicznym. Przeniesiemy tu około trzydziestu oddziałów, w tym między innymi: kardiologię, endokrynologię, transplantologię, neurochirurgię, urologię, chirurgię ogólną, ginekologię onkologiczną, otorynolaryngologię, hematologię, nefrologię, chirurgię naczyniową, diabetologię, alergologię, onkologię kliniczną, choroby zakaźne i część okulistyki, która będzie związana głównie z nowotworami oczu. Przy ul. Kopernika pozostanie kilkanaście oddziałów, które mają charakter planowy. Najprawdopodobniej zostaną tam: geriatria, neurologia, medycyna paliatywna, ortopedia planowa, chirurgia jednego dnia, położnictwo, perinatologia, neonatologia, psychiatria, dermatologia, okulistyka – wyjaśniał profesor Tomasz Grodzicki. Nie ma jeszcze planów samej przeprowadzki. – Ogromnym wyzwaniem jest przeniesienie szpitala, który przecież cały czas pracuje. Niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć podobną operację w Rotterdamie, gdzie Szpital Erazma ma przed sobą podobne jak u nas przedsięwzięcie – dodawał. Uroczystość zakończono wywindowaniem na dach nowopowstałego budynku wiechy.

Budowę kampusu medycznego w Prokocimiu zaczęto planować już ponad pięćdziesiąt lat temu

Obecnie w jego skład wchodzą: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy z trwającym aktualnie na jego terenie programem przebudowy, w wyniku którego jednostka zostanie odnowiona niemal w całości, kompleks domów studenckich wraz z zapleczem dydaktyczno-sportowym zrewitalizowany na podstawie umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, będący w trakcie przebudowy budynek Biblioteki Medycznej, który docelowo będzie pełnił funkcję Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, kompleks budynków Wydziału Farmaceutycznego i  będąca w trakcie realizacji Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego.

Obecnie Szpital Uniwersytecki liczy 31 oddziałów klinicznych i 77 poradni specjalistycznych. Zatrudnia 1 023 lekarzy oraz 1 713 pielęgniarek i położnych. W 2016 roku na oddziałach hospitalizowano łącznie 80 104 pacjentów z całej Polski, udzielono 495 252 porad i przeprowadzono 2 788 140 badań laboratoryjnych.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Tad Taube doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
85. urodziny prof. Władysława Stróżewskiego
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył kolejny rok akademicki
Prof. Maria Kłańska uhonorowana austriackim odznaczeniem państwowym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj