Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium sieci The Guild na Uniwersytecie Jagiellońskim

Seminarium sieci The Guild na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński jako członek prestiżowej sieci współpracy The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild), skoncentrowanej na kształtowaniu europejskiej polityki badań naukowych oraz inicjatyw rozwojowych zorganizował 30 czerwca 2017 r. międzynarodowe seminarium p.t. Widening Participation and Structural Funds.

Gospodarzem wydarzenia był prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn. Władze Uniwersytetu reprezentowała także prorektor ds. rozwoju prof. Dorota Malec. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sieci The Guild wraz z Sekretarzem Generalnym prof. Janem Palmowskim, członkowie grupy ekspertów The Guild Widening Participation and Structural Funds Expert Group, oraz znamienici przedstawiciele uniwersytetów członkowskich sieci, reprezentanci władz krajowych – Minister Łukasz Szumowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciele środowisk naukowych, akademickich oraz eksperci tematyczni m.in. z Narodowego Centrum Nauki (wraz z przewodniczącym Rady NCN prof. Januszem Janeczkiem oraz   dyrektorem NCN prof. Zbigniewem Błockim), Krajowego Punktu Kontaktowego (Dyrektor dr Zygmunt Krasiński), Polskiej Akademii Nauki (prof. Małgorzata Witko oraz prof. Adam Maj), Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej prof. Ryszard Naskręcki).

Seminarium miało na celu przedyskutowanie możliwości wykorzystywania synergii między funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, programem „Horyzont 2020” oraz innymi unijnymi programami związanymi z badaniami naukowymi, innowacjami, a tym samym  podniesienia jakości regionalnego finansowania badań naukowych. Seminarium stanowiło również okazję do dyskusji na temat barier i trudności w procesie aplikacyjnym w ramach działania Marie Skłodowska-Curie actions (przyznawania grantów badawczych), ich przyczyn oraz możliwych sposobów ich eliminacji.

- Mamy zamiar wypracować tu zalecenia dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczące właściwych rozwiązań na rzecz synergii pomiędzy programami ramowymi i funduszami strukturalnymi,  dzięki czemu pieniądze i zasoby będą inwestowane w badania naukowe w optymalny sposób, co przyczyni się do zrównoważonego i konsekwentego rozwoju Europy oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców. – powiedział otwierając seminarium prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn.

Zasadniczym celem międzynarodowej sieci The Guild, zrzeszającej znakomite europejskie uniwersytety, jest wspieranie i rozwój zadań badawczych m.in. poprzez wpływ na obecnie kształtowane mechanizmy finansowania badań oraz tworzenie wspólnej, potężnej platformy współpracy największych jednostek naukowo-badawczych. W związku z tym, aktywny udział polskich jednostek naukowo-badawczych, kulturalnych, regionalnych i krajowych instytucji rządowych w ww. seminarium jest okazją do zaznaczenia wobec partnerów zagranicznych polskich interesów i potrzeb w zakresie mechanizmów finansowania nauki i badań. Jest to szansa na uzyskanie wsparcia dla interesów naszego kraju na forum międzynarodowym.

 

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Delegacja UJ odwiedziła w Kolorado teren badań archeologicznych prowadzonych przez naszych naukowców
Na UJ otwarto konferencję poświęconą wybitnym współczesnym pisarzom rosyjskim
"Uniwersytet u progu niepodległości" - konferencja naukowa i wystawa w Collegium Novum
Bez bólu do zdrowia – III Forum Seniora w Auditorium Maximum UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj