Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Liderzy z UJ: dr Marcin Magierowski i dr Katarzyna Maria Marzec

Liderzy z UJ: dr Marcin Magierowski i dr Katarzyna Maria Marzec

5 grudnia br. w poznaliśmy laureatów 8. edycji programu LIDER realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 35 młodych naukowców z całej Polski otrzyma łącznie prawie 40 mln zł na realizację własnych prac badawczych. Wśród wyróżnionych projektów są dwa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jednym z nich jest projekt doktora Marcina Magierowskiego z Collegium Medicum UJ „Nowe pochodne niesteroidowych leków przeciwzapalnych uwalniające siarkowodór w leczeniu oraz prewencji schorzeń błony śluzowej przełyku”. Doceniona praca doktor Katarzyny Marii Marzec z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków UJ to „Diagnostyka zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej”.

Celem programu LIDER jest budowanie i poszerzanie umiejętności młodych badaczy w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami naukowymi podczas realizacji projektów, których wyniki można upowszechnić w gospodarce. Wzmacnia się tym samym nie tylko ich kompetencje naukowe, ale także zarządcze. Pośrednio program przygotowuje do startu z własnymi pomysłami i ubiegania się o środki na badania na poziomie europejskim.

W programie LIDER wspieramy rozwój młodych naukowców i najlepsze projekty badawcze o potencjale wdrożeniowym – powiedział prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wierzę, że udział w LIDERZE to dla laureatów nie tylko przepustka do kariery naukowej i zawodowej, ale także szansa na realizację przełomowego projektu – dodawał.

W ósmej edycji programu dofinansowanie z NCBR otrzymało 35 z 183 ubiegających się o niego młodych naukowców. Starając się o nie musieli wykazać się nie tylko wiedzą i kompetencjami do stworzenia i zarządzania własnym zespołem naukowym, ale także zaprezentować konkretny projekt badawczy, który chcieliby realizować dzięki wsparciu z NCBR.

– Zgłoszone przez laureatów programu LIDER projekty to doskonały dowód na to, że młodzi polscy naukowcy mają wiedzę, umiejętności oraz chęć zmieniania otaczającego nas świata. Opracowanie systemu automatycznego projektowania i wytwarzania protez w oparciu o techniki 3D, ekologicznego preparatu do intensyfikacji wzrostu i roślin uprawnych i leczniczych czy technologii wytwarzania kompozytów biodegradowalnych dla przemysłu motoryzacyjnego to jedynie przykłady z całej listy prac badawczych, których efekty zostaną spożytkowane z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki – podkreślił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Ósma edycja konkursu ogłoszona została w listopadzie 2016 roku, a nabór wniosków trwał od połowy stycznia do połowy marca roku następnego. Procedura wyboru LIDERÓW była, podobnie jak w poprzednich konkursach, dwuetapowa. Po ocenie formalnej i eksperckiej ocenie merytorycznej najlepsi zostali zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Ze swoimi pomysłami na projekt zgłosiło się 183 młodych badaczy. Spośród nich wybrano 35 naukowców.

W trakcie uroczystości w Warszawie dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski ogłosił również dziewiąta edycję programu LIDER. Budżet kolejnego konkursu będzie wyższy niż dotychczas przeprowadzonych i wyniesie 60 mln zł. Młodzi naukowcy będą mogli ponownie ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nawet 1,2 mln zł już w styczniu - nabór wniosków będzie trwał od 15 stycznia do 15 marca 2018 roku.

Fot. NCBR
Polecamy również
Studenci WPiA UJ najlepiej przygotowani do egzaminów na aplikacje prawnicze
Studenci na medal
Student UJ współodkrywcą nietypowej gwiazdy
Wyróżnienie dla doktoranta z Wydziału Polonistyki UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj