Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Narzędzia

Poczta pracownicza

Zachęcamy do korzystania ze służbowej poczty e-mail, mając na uwadze nie tylko bezpieczeństwo danych i wiarygodność dla odbiorców naszych wiadomości, ale także w trosce o wizerunek Uczelni.

więcej o

Portal Informacyjny UJ

Po zalogowaniu do Portalu Informacyjnego UJ, uzyskasz dostęp do: swoich danych (m.in.: służbowych, adresowych, rodzinnych), swoich pasków wynagrodzeń, stanu urlopu wypoczynkowego, aplikacji, dzięki której możesz składać w formie elektronicznej wnioski o urlop wypoczynkowy oraz wielu innych funkcjonalności.

więcej o

Wyszukiwarka pracowników UJ

Tutaj możesz wyszukać pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyszukać można po wpisaniu nazwiska pracownika.

więcej o

Portal Czasopism Naukowych

W portalu znaleźć można wersje elektroniczne czasopism i innych periodyków naukowych oznaczonych numerami ISSN. Wszyscy pracownicy i studenci UJ mają darmowy dostęp do wszystkich treści Portalu.

więcej o

Repozytorium UJ

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu Repozytorium UJ i Bibliografii Publikacji Pracowników UJ. Biblioteka Jagiellońska zapewnia niezbędną pomoc, konsultacje i szkolenia.

więcej o

Zatrudnienie

W Uniwersytecie Jagiellońskim wszelkie sprawy pracownicze i płacowe nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także "pracowników obcych" zatrudnionych w Uniwersytecie w oparciu o umowy zlecenia i umowy o dzieło, prowadzi Dział Spraw Osobowych.

więcej o

Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią

Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego i pełni rolę centrum transferu technologii. Utworzone zostało w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni, popularyzacji wiedzy i osiągnięć oraz transferu technologii do gospodarki w zakresie informacyjnych systemów zintegrowanych.

więcej o

Platforma PEGAZ

Platforma e-learningowa dla potrzeb dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Umożliwia prowadzenie zajęć zdalnych, prezentację materiałów dydaktycznych (takich jak strony WWW, prezentacje i filmy edukacyjne) oraz komunikację pomiędzy wykładowcami i studentami (za pośrednictwem forów dyskusyjnych i czatów).

więcej o

Oprogramowanie

Uniwersytet Jagielloński podpisał szereg umów umożliwiających dostęp do szerokiej gamy oprogramowania dla swoich jednostek, pracowników i studentów.

więcej o

Eduroam

Eduroam to darmowy dostęp do internetu dla studentów i pracowników. Można z niego korzystać na terenie UJ oraz innych uczelni (w kraju i zagranicą) uczestniczących w projekcie eduroam.

więcej o

USOSweb

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) to główny system dziekanatowy obsługujący tok studiów wszystkich studentów UJ. Przechowuje dane osobowe, przedmioty, wpisy na studia, oceny i wiele innych ważnych rzeczy. Dostęp do USOS posiadają jedynie pracownicy sekretariatów i dziekanatów.

więcej o

Materiały do pobrania

Tutaj znajdziesz materiały, które zostały przygotowane do darmowego pobrania.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj