Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Senat

Senat

 

 

 

 

 

 

 

Rektorzy
prof. dr hab. med. Wojciech NOWAK
rektor UJ
prof. dr hab. Dorota MALEC
prorektor ds. rozwoju
prof. dr hab. Stanisław KISTRYN
prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
prof. dr hab. med. Tomasz GRODZICKI
prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Armen EDIGARIAN
prorektor ds. dydaktyki
prof. dr hab. Jacek POPIEL
prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej
Dziekani
prof. dr hab. Jerzy PISULIŃSKI
Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Jarosław GÓRNIAK
Wydział Filozoficzny
prof. dr hab. Jan ŚWIĘCH
Wydział Historyczny
dr hab. Elżbieta GÓRSKA, prof. UJ
Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Renata PRZYBYLSKA
Wydział Polonistyki
prof. dr hab. Ewa GUDOWSKA-NOWAK
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
prof. dr hab. Włodzimierz ZWONEK
Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Piotr KUŚTROWSKI
Wydział Chemii
dr hab. Małgorzata KRUCZEK
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
prof. dr hab. med. Maciej MAŁECKI
Wydział Lekarski
dr hab. Jacek SAPA, prof. UJ
Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Tomasz BRZOSTEK
Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. Piotr JEDYNAK, prof. UJ
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
prof. dr hab. Zdzisław MACH
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
prof. dr hab. Zbigniew MADEJA
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI
Wydział Geografii i Geologii
Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego
prof. dr hab. Janina BŁACHUT
Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Justyna MIKLASZEWSKA
Wydział Filozoficzny
prof. dr hab. Krzysztof CIAŁOWICZ
Wydział Historyczny
prof. dr hab. Jerzy STYKA
Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Halina KUREK
Wydział Polonistyki
prof. dr hab. Andrzej WARCZAK
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
prof. dr hab. Piotr TWORZEWSKI
Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Grażyna STOCHEL
Wydział Chemii
prof. dr hab. Szczepan BILIŃSKI
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Piotr LAIDLER
Wydział Lekarski
prof. dr hab. Maciej PAWŁOWSKI
Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Jolanta JAWOREK
Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. Jacek OSTASZEWSKI, prof. UJ
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
prof. dr hab. ANDRZEJ MANIA
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
prof. dr hab. Marta DZIEDZICKA-WASYLEWSKA
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
prof. dr hab. Joachim SZULC
Wydział Geografii i Geologii
Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr Paweł CZARNECKI
Wydział Prawa i Administracji
dr Janusz DĄBROWSKI
Wydział Chemii
dr Bartosz GOŁĄBEK
Wydział Filologiczny
dr Weronika KRZESZOWIEC-JELEŃ
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dr Piotr ŁASAK
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dr Błażej NIKIEL-WROCZYŃSKI
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr Błażej SAJDUK
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dr Monika STAWICKA
Jagiellońskie Centrum Językowe
dr Piotr TRZEPACZ
Wydział Geografii i Geologii
dr Bartosz ZIELIŃSKI
Wydział Matematyki i Informatyki
dr Janusz SIWEK
Wydział Geografii i Geologii
Przedstawiciele Samorządu Studenckiego
Sławomir ADAMCZYK
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Jakub BAKONYI
Wydział Prawa i Administracji
Aleksandra BAJOREK
Wydział Matematyki i Informatyki
Anna CISZEK
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Daromir GODULA
Wydział Lekarski
Helena JAWOROWSKA
Wydział Polonistyki
Kamila KOWALSKA
Wydział Historyczny
Patrycja PIŁAT
Przewodnicząca SS UJ
Emilia WILGUCKA
Wydział Prawa i Administracji
Anna WÓJTOWICZ
Wydział Chemii
Bartłomiej KONECKO
Wydział Geografii i Geologii
Przedstawiciele Towarzystwa Doktorantów
mgr Natalia CZYŻOWSKA
Wydział Filozoficzny, prezes Towarzystwa Doktorantów
mgr Michał OLSZOWSKI
Wydział Prawa i Administracji
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Bogusława ADAMCZYK
Wydział Lekarski
mgr Piotr SZUMLIŃSKI
Dział Nauczania
Goście zaproszeni z głosem doradczym (bez prawa do głosowania)
prof. dr hab. Karol MUSIOŁ
Rektor poprzednich kadencji
prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA
Rektor poprzednich kadencji
mgr Ewa PĘDRACKA-KWASKOWSKA
Kanclerz UJ
mgr Joanna NIKODEMOWICZ
p.o. zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum
mgr Teresa KAPCIA
Kwestor UJ
mgr Dorota KŁYŚ
zastępca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Zdzisław PIETRZYK
dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
prof. dr hab. Krzysztof OŻÓG
dyrektor Archiwum UJ
prof. dr hab. Krzysztof STOPKA
dyrektor Muzeum UJ
prof. dr hab. Stanisław WALTOŚ
Profesor Honorowy UJ
dr Władysław PĘKSA
prezes Towarzystwa Asystentów UJ
prof. dr hab. Jan BIAŁCZYK
przewodniczący ZNP w UJ
dr Jerzy SERWACKI
przewodniczący NSZZ "Solidarność" UJ
prof. dr hab. Antoni CZUPRYNA
przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników UJ CM i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych
dr hab. Mirosław KROŚNIAK
przedstawiciel NSZZ "Solidarność" w UJ Collegium Medicum
Jowita KUŁAK
przewodnicząca Rady Kół Naukowych UJ
mgr inż. Romuald MAREK
Audytor Wewnętrzny UJ
mgr Adrian OCHALIK
rzecznik prasowy UJ
mgr Rita PAGACZ-MOCZARSKA
redakcja „Alma Mater"
mgr Kinga DRECHNY-MUCHA
kierownik Działu Promocji i Informacji UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj