Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mobilność studencka

Erasmus

Tu dowiesz się wszystkiego o programie Erasmus.

więcej o

Program MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów uniwersytetów polskich – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Tu uzyskasz wszelkie informacje na jego temat.

więcej o

Umowy bilateralne

Porozumienia dwustronne, zawierane na szczeblu uczelnianym, wydziałowym lub instytutowym zakładają możliwość wymiany studentów na czas określony w umowie. Najczęściej przyjazdy studentów obejmują okres od jednego do dwóch semestrów w danym roku akademickim.

więcej o

Programy międzynarodowe

Tutaj zapoznasz się z programami międzynarodowymi, w których bierze udział Uniwersytet Jagielloński.

więcej o

Stypendia MNiSW

Rekrutacja oraz kwalifikacja polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne, jak również cudzoziemców na studia i staże w Polsce.

więcej o

Erasmus Student Network

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło „Students helping Students" jest mottem organizacji.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj