Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo

Szkolenie BHP

Poznaj reguły rządzące szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Ubezpieczenie zdrowotne

Tu dowiesz się, kto jest uprawniony do ubezpieczenia zdrowotnego, a także jakie warunki należy spełniać, aby je uzyskać.

więcej o

Ubezpieczenie NNW

Tutaj uzyskasz informacje na temat kroków, które należy podjąć, aby ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

więcej o

Program „Bezpieczny student"

Przeciwdziałanie zagrożeniom,promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń, udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, informowanie o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.

więcej o

Opieka medyczna

Dowiedz się, z jakimi placówkami współpracuje Uniwersytet Jagielloński w zakresie zapewniania studentom dostępu do opieki zdrowotnej.

więcej o

Osoby z niepełnosprawnością

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych pracuje nad wyrównaniem szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe ich traktowanie w dostępie do edukacji.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj