Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

30 lat judaistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim

30 lat judaistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim

W środę 19 października 2016 roku w siedzibie Instytutu Judaistyki UJ przy ulicy Józefa 19 odbyła się inauguracja obchodów 30-lecia studiów żydowskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Utworzony 1 września 1986 roku z inicjatywy ówczesnego rektora UJ prof. Józefa A. Gierowskiego Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce był pierwszym ośrodkiem zajmującym się tą tematyką w kraju.

Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele władz UJ oraz społeczności akademickiej, pracownicy Instytutu Judaistyki, doktoranci, studenci, osoby związane z rozwojem studiów żydowskich na UJ, a także reprezentanci społeczności żydowskiej w Krakowie. W Instytucie Judaistyki UJ uczestników wydarzenia przywitał dyrektor Instytutu Judaistyki dr hab. Michał Galas. Następnie głos zabrał rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Podkreślił, że tak jak cały krakowski Kazimierz, również i Instytut Judaistyki bardzo rozwinął się od jego początków w latach 80., i pogratulował wszystkim jego dobroczyńcom oraz pracownikom ogromu pracy, jaki włożyli w rozwój swojej dyscypliny naukowej. Wyrazy uznania wobec dorobku instytutu wyraził również w swoim wystąpieniu dziekan Wydziału Historycznego prof. Jan Święch. Oficjalną część inauguracji zamknęli dr Edyta Gawron oraz dr hab. Michał Galas, przedstawiając prezentację zatytułowaną „Od Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów do Instytutu Judaistyki”.

Wykłady z historii Żydów zaczęto wprowadzać do zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim już na początku lat 80. W czerwcu 1986 roku z inicjatywy ówczesnego rektora prof. Józefa A. Gierowskiego Senat UJ przyjął uchwałę o utworzeniu na uniwersytecie ośrodka studiów nad Żydami w Polsce. Dzięki tej decyzji 1 września 1986 roku rozpoczął działalność Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, którym do 1998 roku kierował sam prof. Gierowski. Był to pierwszy tego typu ośrodek w kraju. W 2000 roku zakład przekształcono w Katedrę Judaistyki, będącą częścią Wydziału Historycznego. Uniwersytet Jagielloński jako pierwszy wprowadził w Polsce studia magisterskie w zakresie historii o specjalności judaistyka. Przeniesienie Katedry Judaistyki do Collegium Kazimierzowskiego, w sercu dawnej dzielnicy żydowskiego na Kazimierzu, otworzyło nowe możliwości dla działalności jednostki i współpracy z lokalnymi instytucjami.

W 2012 roku katedrę przekształcono w Instytut Judaistyki, co stało się możliwe dzięki rozwojowi kadry naukowej. W tym samym roku wprowadzono studia licencjackie i magisterskie w zakresie judaistyki, jedyna dotychczas takie studia w Polsce. Rozwój kadry naukowej oraz międzynarodowy prestiż sytuują Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w grupie najważniejszych tego typu placówek w Europie. Świadczy o tym między innymi fakt powierzenia funkcji prezydenta European Association for Jewish Studies prof. Edwardowi Dąbrowie i funkcji skarbnika tejże organizacji dr. hab. Michałowi Galasowi. Instytut Judaistyki UJ jest również organizatorem Kongresu EAJS w 2018 roku w Krakowie.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Pierwsza taka wystawa na świecie
Doktorat honoris causa dla przyjaciela Polski i Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pierwsze absolutorium na krakowskiej weterynarii
73 lata temu Uniwersytet Jagielloński wznowił oficjalną powojenną działalność

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj