Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Daniel Cichy nowym szefem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Dr Daniel Cichy nowym szefem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał dr. Daniela Cichego z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisko dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (PWM). Nominowany od maja ubiegłego roku był zastępcą dyrektora PWM, a od stycznia 2013 roku redaktorem naczelnym Wydawnictwa.

Dr Daniel Cichy jest absolwentem muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu. W lutym 2013 roku obronił rozprawę doktorską Witold Szalonek. Monografia życia i twórczości napisaną pod opieką prof. Alicji Jarzębskiej. Przez wiele lat związany był z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie jest pracownikiem naukowym w Instytucie Muzykologii UJ. Do jego kręgu zainteresowań należy współczesna twórczość kompozytorska, rozpatrywana w kontekście historii muzyki, estetyki, postaw filozoficznych oraz muzyka operowa ujmowana w perspektywie historycznej, socjologicznej i teatrologicznej.

Nowy dyrektor PWM jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award (2005), stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2004/2005), tygodnika "Polityka" (2007) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2009 roku nakładem oficyny Musica Iagellonica ukazała się jego książka "Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku".

Dr Daniel Cichy, oprócz działalności naukowej, prowadzi czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", "Ruchem Muzycznym", a także Polskim Radiem. Jego publikuje eseje i teksty krytyczne regularnie publikowane są w krajowej i zagranicznej prasie.

Zdjęcie: Dr Daniel Cichy (fot. Bartłomiej Siedlik / PWM)

Polecamy również
Akty nominacyjne dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promocje habilitacyjne Wydziału Chemii i Wydziału BBiB
Promocje habilitacyjne WFAIS oraz Wydziału Matematyki i Informatyki
Promocje habilitacyjne Wydziału Prawa i Administracji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj