Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stowarzyszenie Pracodawców RP wyróżniło uniwersytecką onkologię

Stowarzyszenie Pracodawców RP wyróżniło uniwersytecką onkologię

Oddział Kliniczny Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie został nagrodzony tytułem "Szpital Przyjazny" w kampanii "Choroba? Pracuję z nią!". Jej organizatorem było Stowarzyszenie Pracodawców RP, a zainicjowały ją organizacje pacjentów przewlekle chorych, którzy pomimo konieczności długiego leczenia nie chcą rezygnować z aktywności zawodowej.

 

Oddział Kliniczny Onkologii wyróżniono w szczególności za dbałość o czas i komfort swoich pacjentów poprzez stosowanie nowoczesnych form podania leków, czyli terapii w podaniu podskórnym.

Celem kampanii "Choroba? Pracuję z nią!" jest zwiększenie świadomości społecznej na temat osób, które mimo chorób przewlekłych, nie chcą korzystać z rent i zwolnień lekarskich. Stało się to możliwe dzięki postępowi w medycynie. W przypadku wielu chorób pacjenci mogą skorzystać z długoterminowego leczenia, nie musząc przy tym rezygnować z dotychczasowych obowiązków. Coraz więcej placówek umożliwia pacjentom łatwiejszy sposób leczenia. Zamiast dożylnego podania leków, które trwa wiele godzin, proponuje podawanie je podskórnie, co znacznie skraca jednorazowy czas konieczny do spędzenia w szpitalu. Dzięki temu chorzy mogą prowadzić normalne, aktywne życie rodzinne i zawodowe.

W Polsce co 4 minuty rozpoznaje się nowy przypadek choroby nowotworowej, co daje ponad 130 tysięcy zachorowań każdego roku. Bardzo ważne jest więc wczesne wykrywanie nowotworów i nowoczesne, skuteczne leczenie. Oddział Kliniczny Onkologii ma pełną świadomość tej sytuacji i jest gotowi do podjęcia wyzwania, jakie niesie sytuacja epidemiologiczna w Polsce. We współpracy z zakładami diagnostycznymi Szpitala Uniwersyteckiego prowadzi pełną gamę badań pozwalających na nowoczesną diagnostykę nowotworów. W przypadku wybranych, bardzo specyficznych badań przeprowadza diagnostykę we współpracy z innymi ośrodkami klinicznymi w Polsce.

Oddział posiada możliwości prowadzenia najnowocześniejszej terapii onkologicznej, w tym terapii ukierunkowanej molekularnie zwanej także terapią celowaną. Wykorzystuje wyniki najnowszych badań naukowych w celu indywidualizacji terapii, tak aby odpowiadała ona najbardziej charakterystyce danego nowotworu. Zwiększa to szanse chorego na dobry efekt terapii.

Uzupełnieniem standardowego armamentarium w walce z nowotworami są ultranowoczesne substancje przeciwnowotworowe, które dostępne są w klinice w ramach kontrolowanych badań naukowych. Stanowią one nie tylko cenne uzupełnienie panelu dostępnych terapii, ale także niepowtarzalną szansę dla wielu chorych, u których dotychczas znane metody leczenia okazały się nieskuteczne.

Polecamy również
Doktorantka Wydziału Polonistyki nagrodzona za pracę magisterską
Akty nominacyjne dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dotknij kultury 2018. Sztuka bez barier w Collegium Maius UJ
Nowi pracownicy oficjalnie powitani w murach UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj