Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Przedsiębiorczy Naukowiec" - II edycja

Pm2pm sp. z o.o., krakowska firma szkoleniowo – doradcza specjalizujaca się w zarządzaniu projektami według międzynarodowych wytycznych IMPA, Prince 2 oraz PMI, zaprasza do udziału w Projekcie: „Przedsiębiorczy Naukowiec".

II Edycja Projektu trwać będzie od 3 października do 22 grudnia 2011r.

Program szkoleń przewiduje moduły tematyczne z zakresu fukncjonowania firm odpryskowych typu spin out/off oraz zarządzania projektem innowacyjnym z uwzględnieniem międzynarodowych standardów IPMA.
Wartość dodaną tego przedsięwzięcia będzie stanowiło przygotowanie, w czasie doradztwa grupowego i indywidualnego, przy konsultacji z specjalistami – praktykami profesjonalnych biznesplanów. Będą one mogły stać się podstawą do uruchomienia konkurencyjnej działalności typu spin out/off.

Zajęcia odbywają się w godz. 17 00 - 19 30,

Dwa razy w tygodniu:

grupa I: w poniedziałki i w środy,

grupa II: we wtorki i w czwartki w Krakowie na Rynku Głównym 29

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby będące:

  • Pracownikami Naukowymi,
  • Doktorantami,
  • Absolwentami Wyższych Uczelni,
  • Studentami ostatnich lat


Planujące związać swoją przyszłość z następującymi dziedzinami :

  • inżynieria środowiskowa wraz z projektowaniem architektonicznym i przemysłowym,
  • infastruktura techniczna i transport,
  • ochrona środowiska i krajobrazu oraz energetyka odnawialna,
  • ochrona zdrowia, przemysł uzdrowiskowy, turystyka i rekreacja, technologie medyczne, biologa i biotechnologia,
  • technologia i techniki informacyjne.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu prosimy o kontakt telefoniczny: 12 423 05 15 lub mailowy: spin@pm2pm.pl.

Więcej informacji o Projekcie można znaleźć na stronie Internetowej:
www.spin.pm2pm.pl
 

Data opublikowania: 29.07.2011
Osoba publikująca: Patrycja Supik
Biuro Karier

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj