Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kandydaci do zespołu badawczego poszukiwani!

 

 

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatów do zespołu badawczego realizującego projekt: „In search of new pathways of tumorigenesis - genome-wide functional analysis of microRNAs deregulated in human cancers" (kierownik projektu dr hab. Krystian Jażdżewski) w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, finansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach projektu prowadzona będzie całogenomowa analiza mikroRNA w raku jelita grubego i raku wątrobowokomórkowym. Celem projektu jest odkrycie i annotacja nowych cząsteczek mikroRNA, a także identyfikacja i analiza funkcjonalna germinalnych i somatycznych wariantów genetycznych mikroRNA, występujących w tych nowotworach.

Poszukujemy:

  • stażysty po doktoracie (post-doc)
  • troje doktorantów
  • dwoje studentów

Specjalność: biologia, biologia molekularna, genetyka, medycyna lub bioinformatyka

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 sierpnia.

Szczegóły Projektu oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.medycynagenomowa.wum.edu.pl

 

Medical University of Warsaw is currently seeking 1 postdoctoral researcher, 3 PhD and 2 MSc students to work on the project „In search of new pathways of tumorigenesis - genome-wide functional analysis of microRNAs deregulated in human cancers" (project leader: Krystian Jażdżewski, M.D.,Ph.D.), funded by the Foundation for Polish Science TEAM Programme, operated within the Innovative Economy Operational Programme 2007-2013. The aims of the project are to identify and annotate previously unidentified RNA genes, including miRs, by the next-generation deep sequencing technology in colon and liver cancers and to detect and characterize the functional effects of the germline and somatic sequence variations of all known and newly discovered miRs in cancer/unaffected tissue pairs of liver or colon origin.

For further information on the project and recruitment please visit www.genomics.wum.edu.pl. Application deadline is 21 August 2011.
 

Data opublikowania: 05.08.2011
Osoba publikująca: Patrycja Supik
Biuro Karier

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj