Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krakowskie Konferencje Naukowe 2016

Krakowskie Konferencje Naukowe 2016

Po raz szósty rusza inicjatywa Krakowskie Konferencje Naukowe, która skierowana jest do podmiotów organizujących konferencje naukowe w Krakowie, chcących promować Kraków jako ośrodek naukowy.

Wnioski w formie elektronicznej w postaci wypełnionego formularza (MSWord) należy wysłać na adres kkn@pau.krakow.pl do 31 stycznia 2016 r. (23:59:59). Po tym terminie skrzynka pocztowa jest automatycznie deaktywowana.

Wnioski w formie papierowej z podpisem Przewodniczącego komitetu organizacyjnego lub koordynatora należy złożyć w tym samym terminie – do 31 stycznia br. w Kancelarii PAU na ręce p. Anny Michalewicz (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek musi wpłynąć w obu formach.

Równocześnie informujemy że w formularzu została wprowadzona ograniczona edycja. Wymagane formatowanie przy wypełnianiu formularza to: Times New Roman 12 bez pogrubień, kursyw, podkreśleń.

Prosimy nie wysyłać wniosków w postaci skanów lub w formacie PDF, lecz tylko w MSWord 2010 lub w wersji wyższej po uprzednim wypełnieniu formularza.

Formularz wniosku znajduje się poniżej.

Przypominamy że konferencja winna się odbywać w Krakowie i trwać minimum 2 dni.

Przewidywana kwota: 250.000 zł.

Nie ma ograniczenia co do wnioskowanej kwoty.

Więcej informacji na stronie Polskiej Akademii Umiejętności.

Pliki do pobrania
pdf
Formularz zgłoszeniowy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron