Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór kandydatów do nagrody im. Lwa Sapiehy

Nabór kandydatów do nagrody im. Lwa Sapiehy

Nagroda im. Lwa Sapiehy ma na celu honorowanie wybitnych zasług obywateli Białorusi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej Białorusi skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Nagroda została ustanowiona w roku 2006 przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu oraz podjęta i wsparta przez grupę uczelni: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet w Białymstoku. Główna zasada nagrody polega na tym, że w ciągu roku akademickiego jej laureat odwiedza kolejne uniwersytety, gdzie mając dobre warunki pobytu i pracy, może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Białorusi. Ponadto sam ma możliwość podjąć własne prace archiwalne i badawcze, dzięki dostępowi do zbiorów największych bibliotek akademickich w Polsce. Jeśli wynikiem pobytu laureata będzie książka, zostanie ona wydana.

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata od organizacji, instytucji i stowarzyszeń lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o nagrodę (pod warunkiem poparcia przez instytucje lub osoby zaufania publicznego) prosimy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej do 1 lutego na adres stypendia.studium@uw.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron