Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

czerwiec 2024

20240606
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Edukacja wobec wyzwań współczesności

Data: 06.06.2024 - 07.06.2024
Miejsce: Instytut Spraw Publicznych UJ, ul. prof. St. Łojasiewicza 4,
Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych, Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji, Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym UJ
Edukacja wobec wyzwań współczesności

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Spraw Publicznych UJ, Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji wraz z Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym UJ zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Edukacja wobec wyzwań współczesności", która stanowi kontynuację serii konferencji dotyczących kluczowych aspektów edukacji pod wspólnym tytułem "Dialog, współpraca, profesjonalizm".

Wysiłek związany z ciągłą refleksją nad warunkami sukcesu procesu uczenia się i nauczania prowadzonego w szkołach i różnorodnych placówkach edukacyjnych jest i powinien być stałym elementem "krajobrazu" systemu oświatowego. Dlatego w sposób systematyczny i wytrwały mierzymy się z wyzwaniami współczesności, zapraszając do współpracy podczas konferencji we wspólnym namyśle nad diagnozą rzeczywistości i sposobami rozwiązywania problemów.

"Wierzymy, że w edukacji tkwi olbrzymi potencjał dla korzystnej zmiany, która nie ograniczy się do kolejnej manipulacji elementami systemu, ale da również szansę na transformację podejścia do edukacji, przemyślenia wartości i celów edukacji - stworzenia spójnej propozycji dla edukacji w XXI wieku. Mamy w swoich rękach potężne narzędzia, przy pomocy których moglibyśmy odwrócić negatywne trendy, zaprojektować i wdrożyć przynoszące korzyści wszystkim ludziom rozwiązania. Zastanówmy się więc wspólnie nad tym, co dzisiaj jest najważniejszym zadaniem placówek oświatowych. Nad tym w jaki sposób działamy lub możemy działać na rzecz realizacji tych zadań, nad tym jak przygotować się do adekwatnej możliwej to przeprowadzenia transformacji naszych codziennych praktyk, podejść teoretycznych, założeń i celów" - informują organizatorzy.

Więcej informacji na stronie Instytutu Spraw Publicznych UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron