Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Oferta jednostek

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Oferta dla biznesu

Usługi badawcze, wynalazki uniwersyteckich naukowców, komercjalizacja badań.

Read More o

Spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji działa na styku nauki i biznesu. Firma inwestuje w nowe technologie i transferuje je z uczelni do przemysłu.

Read More o

MCB jest odpowiedzią na zapotrzebowanie trzech grup społecznych: przedsiębiorców poprzez otwarcie możliwości współpracy i komercjalizacji badań, naukowców przez stworzenie warunków pracy na wysokiej klasy aparaturze badawczej a także społeczności lokalnej poprzez dostęp do najnowocześniejszych metod badawczych i diagnostycznych.

Read More o

Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics - JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków) stanowi interdyscyplinarny akademicki ośrodek badania i rozwoju leków. Szczególne znaczenie, dla jednostki, odgrywa poszukiwanie oryginalnych leków śródbłonkowych.

Read More o

Synchrotron to nowoczesne multidyscyplinarne urządzenie badawcze, które otwiera nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki takich jak: biologia, chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, medycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS jest dostępne dla wszystkich grup badawczych z Polski, a także z zagranicy. Badania można prowadzić na dwóch liniach badawczych: PEEM/XAS i UARPES.

Read More o

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP UJ) to przestrzeń dla poszukujących inspiracji, chcących wdrażać swoje pomysły w czyn i otwartych na pierwsze biznesowe wyzwania. AIP UJ to przede wszystkim miejsce dla startupów, w którym można założyć własną firmę i pod okiem praktyków stawiać pierwsze kroki w biznesie.

Read More o

Klinika Papieru Biblioteki Jagiellońskiej jest pierwszą uruchomioną w Polsce halą technologiczną z instalacjami do masowego odkwaszania papieru druków i rękopisów w postaci woluminów oprawnych i luźnych kart.

Read More o

Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowało dla firm i instytucji pakiet usług, który stwarza duże możliwości prowadzenia działań z zakresu budowania wizerunku pracodawcy oraz rekrutacji potencjalnych pracowników i stażystów.

Read More o

CARS oferuje prowadzenie mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów, działalność ekspercka i konsultacyjna - realizowanych na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych.

Read More o