Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Szkolenia dla pracownika

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Szkolenia i studia dla pracowników

Uniwersytet Jagielloński prowadzi studia podyplomowe na 14 wydziałach, a także w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.

Read More o

Drogi Pracodawco możesz skorzystać z kursów doszkalających oferowanych przez Uniwersytet Jagielloński. Gwarantujemy wykwalifikowaną i najlepszą kadrę. Uczestnictwo w kursach potwierdzane jest wydaniem świadectwa ukończenia kursu.

Read More o

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego jest partnerem rozwojowym dla organizacji uczących się. Pełniąc rolę centrum doradczo-szkoleniowego, kieruje swoje usługi do pracowników organizacji – zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych.

Read More o

Przedstawiciele zespołu JCI odpowiedzialni za realizację inwestycji kapitałowych, organizują warsztaty wspierające rozwój przedsiębiorczości w naukach przyrodniczych.

Read More o