Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dla mediów

Rzecznik Prasowy UJ

Rzecznik prasowy reprezentuje Uniwersytet w kontaktach ze środkami masowego przekazu, a także udziela informacji na temat uczelni zainteresowanym organizacjom i instytucjom.

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj