Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Sprawy organizacyjne

Komunikaty

Tu znajdziesz komunikaty ogólnouniwersyteckie oraz od poszczególnych jednostek uczelnianych.

Read More o

Akty prawne

Tu znajdziesz wykaz wszelkich aktów prawnych, które dotyczą cię jako doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Read More o

Organizacja roku akademickiego

Tu uzyskasz informacje na temat terminów zajęć dydaktycznych oraz dni wolnych.

Read More o

Towarzystwo Doktorantów

Celem Towarzystwa Doktorantów jest reprezentowanie i obrona praw i interesów doktorantów na UJ oraz organizowanie koleżeńskiej współpracy i wzajemnej pomocy członków w sprawach naukowych i innych.

Read More o

Tekst przysięgi doktorskiej

Wystąpienie dziekana wraz z polskim tekstem przysięgi doktorskiej oraz tekst łaciński (dla wszystkich dziedzin wiedzy) Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj