Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

20210514

"Razem młodzi przyjaciele" - formy relacji międzyludzkich w romantyzmie

Date: 14.05.2021
Start Time: 9.00
Place: platforma MS Teams
Organiser: Koło Naukowe Romantyzmu UJ
Contact: przyjacieleromantyzmu@gmail.com
"Razem młodzi przyjaciele" - formy relacji międzyludzkich w romantyzmie

Ogólnopolska interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa organizowana przez Koło Naukowe Romantyzmu UJ działające przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Romantyzm to czas, który pod względem relacji międzyludzkich rozumiany jest dwojako. Z jednej strony konstytutywny dla tej epoki jest indywidualizm i twórcza samotność, z drugiej dążenie do kreowania wspólnot – od tych narodowych począwszy na towarzyskich skończywszy.

W czasie, w którym sami żyjemy w izolacji i oddzielają nas od siebie ekrany komputerów, pragniemy – na przekór wszystkiemu – zachęcić młodych badaczy romantyzmu do zgłębienia tematów związanych ze wspólnotowością, relacjami międzyludzkimi i formami spędzania czasu w interesującej nas epoce.

Przykładowe zagadnienia, które mogą (lecz nie muszą) stać się punktem wyjścia do refleksji:

  • Funkcjonowanie romantycznych salonów
  • Romantyczne przyjaźnie, miłości i inne formy relacji międzyludzkich – zarówno w literaturze, jak i pozostałych dziedzinach sztuki
  • Formy romantycznych wspólnot
  • Historyczne, filozoficzne i psychologiczne spojrzenie na międzyludzkie relacje
  • Relacje międzyludzkie odbijające się w korespondencji.
  • Obrazy rodziny w literaturze romantycznej
  • Dążenie do tworzenia wspólnot narodowych
  • Relacje mistrz-uczeń w romantycznej literaturze i biografiach jej twórców
  • Relacje międzyludzkie w życiu artystów romantycznych – perspektywa biograficzna

Na abstrakty organizatorzy czekają do 15 kwietnia. Zgłoszenia poprzez formularz:

https://forms.gle/DeSeUMBg34A7u7j3A

Konferencja będzie pretekstem do opublikowania artykułów prelegentów w punktowanej wieloautorskiej publikacji.

Gotowe artykuły wraz z przypisami i bibliografią należy przesyłać na adres przyjacieleromantyzmu@gmail.com do 7 maja.

W dniu konferencji autorzy zaprezentują swoje prace badawcze. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj