Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

20200530

Wokół humanistyki: Dźwięk

Date: 30.05.2020 - 31.05.2020
Place: Wydział Filologiczny UJ, ul. Ingardena 3
Contact: wokolhumanistyki@uj.edu.pl
Wokół humanistyki: Dźwięk

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza - studentów i doktorantów, a także pracowników naukowych, którzy w swoich interdyscyplinarnych i międzyobszarowych badaniach podejmują tematykę dźwięku - do wzięcia udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Wokół humanistyki: Dźwięk".

 


Proponowane tematy:

  • dźwięk w poezji,
  • muzyka w kulturze, literaturze, filmie,
  • dźwięk z perspektywy językoznawczej,
  • historia muzyki,
  • słuch i słyszenie z perspektywy psychologicznej.

Organizatorzy informują, że są otwarci również na inne problemy z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, nauk społecznych, a także z nauk prawnych, psychologii czy humanistyki medycznej.

Termin nadsyłania tytułów referatów oraz abstraktów (200-500 słów) na adres wokol-humanistyki@uj.edu.pl mija 9 lutego 2020 roku. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na podaje powyżej stronie internetowej.

Preferowanym językiem konferencji jest język angielski, język polski jest równie mile widziany. Konferencja będzie tłumaczona w trakcie na j. angielski.

Opłata - w wysokości 150 zł - obejmuje koszty uczestnika związane z konferencją, w tym m.in. materiały konferencyjne, wyżywienie w dniu wystąpienia, przerwy kawowe, a także koszty obsługi translatorskiej i administracyjnej . Koszty ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie.

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj