Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

20200925

Edukacja a państwo

Date: 25.09.2020 - 27.09.2020
Edukacja a państwo

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji "Edukacja a państwo".

- Pozostając i w pewnym stopniu kontynuując problem badawczy poprzedniego Zjazdu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej, chcielibyśmy poddać badawczemu namysłowi zarówno minione stulecie rozwoju pedagogiki filozoficznej jak i jej kształt współczesny. Wychowanie i nauczanie pozostając na przedpolu polityki i w centrum oddziaływań nowoczesnego państwa - mieści się między filozofią, teorią i praktyką a ideologią. Edukacja i państwo pozostają dziś w ścisłej relacji i zależności ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi tego konsekwencjami. Te współzależności rodzą szereg pytań i problemów, z którymi boryka się filozofia edukacji - informują organizatorzy.

Proponowane obszary tematyczne:

  • edukacyjne zadania państwa: wartości i standardy nowoczesności a tradycja i historyczne praktyki kształcenia i wychowania;
  • reformy edukacji, analiza porównawcza i interpretacja poszczególnych historycznych reformatorskich przedsięwzięć w Polsce i za granicą;
  • pedagogika polska i system edukacji w Polsce na tle światowej myśli pedagogicznej i przemian oświatowych za granicą;
  • cele i sposoby zarządzania edukacją; oświata państwowa, prywatna, wyznaniowa, samorządowa; przedsiębiorczość i współzawodnictwo a współpraca w edukacji;
  • edukacja egalitarna a elitarna;
  • cele i oczekiwania podmiotów edukacji wobec państwa;
  • uniwersalne wartości i kryteria dobrej edukacji;
  • obszary edukacji inkorporowane przez państwo i Kościół i wolne od nich;
  • pedagogika w relacji do ideologii, normy dla edukacji światopoglądowej: narodowej, patriotycznej, obywatelskiej, religijnej, moralnej, historycznej;
  • inicjatywy międzynarodowe edukatorów w konkretnych projektach i propozycjach realizacyjnych; przykłady kooperacji, wymiany i dialogu partnerskiego nauczycieli i wychowawców w praktyce.

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj