Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet

Web Content Display Web Content Display

Epidemia COVID-19 - informacje i zarządzenia

Wpływ COVID-19 na samopoczucie - ankieta

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Cantabria w Hiszpanii prowadzą międzykulturowe badania w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na samopoczucie ludzi.
Read More o Wpływ COVID-19 na samopoczucie - ankieta

Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów UJ dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

W USOSweb dostępny jest wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. O wsparcie mogą ubiegać się studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie są uprawnieni do zapomogi z Funduszu Stypendialnego.
Read More o Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów UJ dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Internet, pandemia i opinie studentów - badanie

Zapraszamy wszystkich studentów studiów dziennych do udziału w badaniu dotyczącym uwarunkowań zachowań informacyjnych i postaw wobec pandemii COVID-19. Badanie realizuje Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ Collegium Medicum w ramach współpracy 40 ośrodków badawczych z całego świata.
Read More o Internet, pandemia i opinie studentów - badanie

Przywrócenie możliwości wyjazdów zagranicznych i przyjazdów gości z zagranicy

Na podstawie wydanego 19 czerwca 2020 r. zarządzenia nr 61 Rektora UJ przywrócona została możliwość możliwość wyjazdów zagranicznych oraz krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów UJ oraz przyjazdów do Uniwersytetu Jagiellońskiego gości zagranicznych.
Read More o Przywrócenie możliwości wyjazdów zagranicznych i przyjazdów gości z zagranicy

Co robić po otrzymaniu niepokojących wyników badań?

Poniżej zamieszczone są wskazówki postępowania w przypadku potwierdzenia obecności przeciwciał anty SARS-CoV-2 lub uzyskania podwyższonego poziomu badanych markerów w wynikach badań przeprowadzanych wśród pracowników UJ.
Read More o Co robić po otrzymaniu niepokojących wyników badań?

Co dla studentów oznacza zarządzenie nr 46 Rektora UJ?

12 maja ukazało się Zarządzenie nr 46 JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, które wprowadza zasady funkcjonowania naszej uczelni od 25 maja 2020 r. do 30 września. Co wynika z tego zarządzenia? Wyjaśnia Samorząd Studentów UJ.
Read More o Co dla studentów oznacza zarządzenie nr 46 Rektora UJ?

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj