Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet

Web Content Display Web Content Display

Epidemia COVID-19 - informacje i zarządzenia

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Nowe zasady organizacji pracy UJ

17 września 2020 r. kanclerz UJ Monika Harpula wydała komunikat, w którym przedstawione zostały zasady organizacji pracy na UJ mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej naszej uczelni. Opisane w nim postanowienia nie dotyczą prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych.
Read More o Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Nowe zasady organizacji pracy UJ

Uniwersytet Jagielloński stawia na kształcenie w systemie mieszanym

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podały zasady organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Nauka odbywać się będzie w 3 trybach. Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustalili dziekani wydziałów, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarno-epidemiologiczne i uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów.
Read More o Uniwersytet Jagielloński stawia na kształcenie w systemie mieszanym

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Polsce okiem naukowców z UJ

Badacze z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ opublikowali w ostatnich tygodniach serię analiz poświęconych sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz jej konsekwencjach, powstałą w wyniku realizacji projektu „Bezpieczeństwo narodowe Polski w obliczu pandemii koronawirusa: implikacje wewnętrzne i międzynarodowe”. Projekt został sfinansowanych ze środków konkursu SocietyNow!#1 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Read More o Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Polsce okiem naukowców z UJ

Wpływ COVID-19 na samopoczucie - ankieta

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Cantabria w Hiszpanii prowadzą międzykulturowe badania w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na samopoczucie ludzi.
Read More o Wpływ COVID-19 na samopoczucie - ankieta

Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów UJ dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

W USOSweb dostępny jest wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. O wsparcie mogą ubiegać się studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie są uprawnieni do zapomogi z Funduszu Stypendialnego.
Read More o Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów UJ dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Internet, pandemia i opinie studentów - badanie

Zapraszamy wszystkich studentów studiów dziennych do udziału w badaniu dotyczącym uwarunkowań zachowań informacyjnych i postaw wobec pandemii COVID-19. Badanie realizuje Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ Collegium Medicum w ramach współpracy 40 ośrodków badawczych z całego świata.
Read More o Internet, pandemia i opinie studentów - badanie

Przywrócenie możliwości wyjazdów zagranicznych i przyjazdów gości z zagranicy

Na podstawie wydanego 19 czerwca 2020 r. zarządzenia nr 61 Rektora UJ przywrócona została możliwość możliwość wyjazdów zagranicznych oraz krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów UJ oraz przyjazdów do Uniwersytetu Jagiellońskiego gości zagranicznych.
Read More o Przywrócenie możliwości wyjazdów zagranicznych i przyjazdów gości z zagranicy

Co robić po otrzymaniu niepokojących wyników badań?

Poniżej zamieszczone są wskazówki postępowania w przypadku potwierdzenia obecności przeciwciał anty SARS-CoV-2 lub uzyskania podwyższonego poziomu badanych markerów w wynikach badań przeprowadzanych wśród pracowników UJ.
Read More o Co robić po otrzymaniu niepokojących wyników badań?

Co dla studentów oznacza zarządzenie nr 46 Rektora UJ?

12 maja ukazało się Zarządzenie nr 46 JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, które wprowadza zasady funkcjonowania naszej uczelni od 25 maja 2020 r. do 30 września. Co wynika z tego zarządzenia? Wyjaśnia Samorząd Studentów UJ.
Read More o Co dla studentów oznacza zarządzenie nr 46 Rektora UJ?

Działania podejmowane przez UJ w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Uniwersytet Jagielloński, postępując zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, stara się zapobiec zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, podejmując opisane niżej działania.
Read More o Działania podejmowane przez UJ w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj