Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Nasze media

Zapraszamy do lektury miesięcznika "Alma Mater". Jego bohaterami są wybitni pracownicy UJ z pasją realizujący swoje naukowo-badawcze zainteresowania, wnosząc znaczący wkład w rozwój nauki i uczelni.

Read More o

UJOT TV to telewizja istniejąca od 2007 roku. Do 13 listopada 2017 roku nazywała się Przystanek Student TV. Stworzona została z myślą o rozwijaniu umiejętności dziennikarskich oraz zdobywaniu doświadczenia.

Read More o

UJOT FM to studenckie radio internetowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najciekawsze informacje o aktualnych wydarzeniach w Krakowie, publicystyka, muzyka.

Read More o

Anglojęzyczny biuletyn wydawany przez Dział Współpracy Międzynarodowej UJ. Prezentuje wydarzenia związane z działalnością międzynarodową UJ, osiągnięcia pracowników i studentów UJ na forum międzynarodowym oraz refleksje studentów zagranicznych studiujących na UJ.

Read More o

Pismo Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „WUJ" (Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego) jest miesięcznikiem wydawanym przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak".

Read More o

Publikacja ta jest dowodem na to, że nawet skomplikowana wiedza naukowa może być bardziej dostępna dla osób spoza „kręgu wtajemniczonych".

Read More o