Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Pracownicy

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Sprawy finansowe

Dział Socjalny

Dofinansowanie wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, zapomogi

Read More o

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Zapraszamy do zapoznania się z formalnościami związanymi z członkostwem w kasie oraz udzielaniem pożyczek.

Read More o

Biuro Kwestora

Kwestura jest jednostką odpowiedzialną za sprawy finansowo-księgowe uczelni.

Read More o

Biuro Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum

Zastępca Kwestora jest odpowiedzialny za za sprawy finansowo-księgowe UJ Collegium Medicum.

Read More o

Fundusz Stypendialny im. Adama Krzyżanowskiego

Celem Funduszu jest wspieranie najzdolniejszych doktorantów naszej Wszechnicy z otwartym przewodem doktorskim.

Read More o

Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Celem Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" jest wdrażanie na Uniwersytecie Jagiellońskim nowatorskich projektów dydaktycznych

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj