Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Pracownicy

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Sprawy finansowe

Dofinansowanie wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, zapomogi

Read More o

Zapraszamy do zapoznania się z formalnościami związanymi z członkostwem w kasie oraz udzielaniem pożyczek.

Read More o

Kwestura jest jednostką odpowiedzialną za sprawy finansowo-księgowe uczelni.

Read More o

Zastępca Kwestora jest odpowiedzialny za za sprawy finansowo-księgowe UJ Collegium Medicum.

Read More o

Celem Funduszu jest wspieranie najzdolniejszych doktorantów naszej Wszechnicy z otwartym przewodem doktorskim.

Read More o

Celem Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" jest wdrażanie na Uniwersytecie Jagiellońskim nowatorskich projektów dydaktycznych

Read More o