Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Strategia rozwoju UJ
do 2030 roku

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Projekt "Strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku"

Projekt "Strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku"

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2020/21, zgodnie ze Statutem UJ, ma za zadanie uchwalić dokument opisujący strategię rozwoju Uniwersytetu do 2030 roku. W związku z tym rektor UJ prof. Jacek Popiel zaprasza wszystkich pracowników, studentów i doktorantów UJ do udziału w otwartych, ogólnouczelnianych konsultacjach projektu "Strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku".

 

Poniżej udostępniono roboczą wersję dokumentu, przygotowaną przez zespół pracujący pod kierownictwem prof. Jarosława Górniaka, powstałą we współpracy z prorektorami, kanclerzami i kwestorami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wstępna wersja dokumentu uzyskała pozytywną opinię Kolegium Rektorskiego w dniu 14-go kwietnia br. i rekomendację do rozpoczęcia konsultacji ze społecznością akademicką naszego Uniwersytetu.

Do 30 kwietnia można było zgłaszać drogą mailową oraz poprzez specjalnie utworzone forum dyskusyjne własne uwagi i propozycje zmian dokumentu. 10 maja odbyło się zorganizowane w formie zdalnej otwarte spotkanie ze społecznością akademicką naszej uczelni.

  • 25 maja dokument będzie opiniowany przez Radę Uczelni UJ;
  • 26 czerwca będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Senatu UJ.
Download files
pdf
Robocza wersja dokumentu "Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku"

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj