Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Strategia rozwoju UJ
do 2030 roku

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku

Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2020/21, zgodnie ze Statutem UJ, uchwalił dokument opisujący strategię rozwoju Uniwersytetu do 2030 roku.

Robocza wersja dokumentu, przygotowana przez zespół pracujący pod kierownictwem prof. Jarosława Górniaka, powstała we współpracy z prorektorami, kanclerzami i kwestorami UJ. Wstępna wersja dokumentu uzyskała pozytywną opinię Kolegium Rektorskiego 14 kwietnia br. i rekomendację do rozpoczęcia konsultacji ze społecznością akademicką naszej Uczelni.

Do 30 kwietnia można było zgłaszać drogą mailową oraz poprzez specjalnie utworzone forum dyskusyjne własne uwagi i propozycje zmian dokumentu. 10 maja odbyło się zorganizowane w formie zdalnej otwarte spotkanie ze społecznością akademicką naszej uczelni.

25 maja dokument został zaopiniowany przez Radę Uczelni UJ, a 26 czerwca był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Senatu UJ, który podejmując uchwałę nr 71/VI/2021 zatwierdził ostatecznie "Strategię rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku".

Download files
pdf
Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj