Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Struktura

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Prorektor ds. rozwoju

prof. dr hab. Jarosław Górniak

prof. dr hab. Jarosław Górniak

Date of birth
2 stycznia 1962, Pieszyce
Wykształcenie

Magister ekonomii, Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego, spec. międzynarodowe stosunki gospodarcze – 1985, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
Magister socjologii – 1987, Uniwersytet Jagielloński.

 

Stopień naukowy

Doktor socjologii – 1993, UJ,
Habilitacja w zakresie socjologii – 2000, UJ,
Profesor nauk społecznych – 2013.

Zatrudnienie w UJ

Asystent (1986-1994), adiunkt (1994-2002), profesor nadzwyczajny (od 2002) w Instytucie Socjologii UJ.

Pozycja akademicka

Kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych – od 2001,
Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ – 2008-2015,
Prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ – 2005-2012,
Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ – 2012-2020,
Prorektor UJ ds. rozwoju – od 2020.

Zatrudnienie poza UJ

Akademia Ekonomiczna w Krakowie – asystent, 1985-1986,
Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera – profesor nadzw., 2003-2010,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej – adiunkt (1/2 etatu), 2001-2005.

Funkcje instytucjonalne

Członek Komitetu Naukoznawstwa PAN – od 2016,
Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki – 2016-2018,
Członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ostatni przewodniczący w kadencji 2014-2016,
Lider zespołu ds. opracowania Programu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2030 r., powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 2014-2015,
Wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Kompetencji – 2018-2020,
Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych – 2011-2017,
Członek Rady Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w latach 2004-2005, 2008-2014 i 2016-2020,
Członek Małopolskiej Rady Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji w latach 2009-2014,
Członek Komitetu Sterującego programem „Strategiczne zarządzanie rozwojem” w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 2009-2011,
Członek Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku: 2009-2011,
Członek Grupy Sterującej programu METRIS (Monitoring Europejskich Trendów w Naukach Społecznych i Humanistycznych) przy DG Research Komisji Europejskiej – 2009-2010,
Członek Krakowskiej Rady Konsultacyjnej przy Prezydium Miasta Krakowa – 2009.

Zainteresowania naukowe

Socjologia gospodarki i organizacji, analiza i ewaluacja polityk publicznych, strategiczne zarządzanie rozwojem, badania rynku pracy i kapitału ludzkiego, metodologia badań społecznych, statystyczna analiza danych.

Publikacje

Autor i współautor 7 książek, 80 artykułów i rozdziałów i redaktor naukowy 16 prac zbiorowych.

Kształcenie kadry naukowej

12 wypromowanych doktorów,
4 otwarte przewody doktorskie.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Znaczące Osiągnięcia w Działalności Organizacyjnej – 2019,
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Całokształt Osiągnięć Naukowych – 2016,
Status Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego nadany przez Walne Zgromadzenie PTE – 2013,
Lider ewaluacji 2014 – tytuł nadany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości za zasługi dla krzewienia kultury ewaluacji,
Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Medal "Za długoletnią służbę" ,
Krzyż "Za zasługi dla ZHP".