Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Struktura

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Rektor

prof. dr hab. Jacek Popiel

prof. dr hab. Jacek Popiel

Date of birth
1 sierpnia 1954, Kraków
Wykształcenie

Doktor nauk humanistycznych - 1985,
Habilitacja w zakresie literaturoznawstwa: teatrologii - 1995,
Profesor nauk humanistycznych - 2007.

 

Zatrudnienie

Katedra Teatru i Dramatu UJ - od 1977,
Profesor nadzwyczajny UJ - 2002,
Profesor zwyczajny UJ - 2012,
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego) - 1978-2020.

Pozycja akademicka

Przedstawiciel grupy asystentów i adiunktów w Radzie Wydziału Filologicznego - 1979-1988,
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. studenckich - 1984-1989,
Dziekan Wydziału Aktorskiego PWST, 1990-1993; Prorektor PWST - 1994-1996,
Rektor PWST - 1996-2002,
Dyrektor Instytutu Polonistyki UJ - 2002-2005,
Dziekan Wydziału Polonistyki UJ - 2005-2012,
Kierownik Katedry Teatru i Dramatu UJ - 2002 i 2009-2020,
Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej UJ - 2012-2020,
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2020.

Funkcje instytucjonalne

Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności,
Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN od 2007,
Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych - 1999-2002,
Członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - 2011-2014,
Jeden z założycieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych,
Członek kilku komisji miejskich i krajowych ds. kultury, komisji ds. nagród w dziedzinie kultury i sztuki,
Parokrotny przewodniczący i członek jury konkursów dramatopisarskich i teatralnych,
Jeden z członków założycieli Stowarzyszenia Sezony Teatralne,
Twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Dramaty Narodów" (1. edycja - Polski dramat romantyczny: 2005, II - Festiwal „Wyspiański 2007", III - Festiwal „Słowacki 2009"),
Przewodniczący Kapituły Nagrody Teatralnej im. St. Wyspiańskiego,
Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich od 2020,
Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa od 2020,
Przewodniczący Rady Fundacji Panteon Narodowy od 2020,
Członek Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki od 2020,
Członek Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju od 2021,
Członek Rady Strategii przy Prezydencie Miasta Krakowa od 2021.

Zainteresowania naukowe

Historia dramatu i teatru polskiego XIX-XXI wieku, dzieje szkolnictwa teatralnego, edycja naukowa tekstów literackich.

Publikacje

Ponad 200 prac i przeszło 20 książek, w tym 6 indywidualnych. Jego teksty były tłumaczone na język angielski, francuski, włoski, hiszpański. Jest autorem kilku scenariuszy teatralnych, sztuki Doktor Korczak, wystawionej w kilku miastach japońskich, m.in w Tokio.

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Sztuka dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego, Wrocław 1990,
 • Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 1995,
 • Historia dramatu. Antyk - Średniowiecze, Kraków 1996, wyd. II, Kraków 2001,
 • Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941-1967, Kraków 2006,
 • Teatr Jednego Aktora Danuty Michałowskiej, Wrocław 2010,
 • Teatr Danuty Michałowskiej. Od „Króla–Ducha” do „Tryptyku rzymskiego”, Kraków 2011.

Książki (opracowanie, redakcja naukowa):

 • L. H. Morstin, Dramaty wybrane, wybór, wstęp i opracowanie J. Popiel, t. 1-3, Kraków 1987 - 1990,
 • K. H. Rostworowski, Wybór dramatów, opracowanie J. Popiel, Wrocław 1992, BN I nr 281,
 • Dramat i teatr modernistyczny, red. nauk. J. Popiel, Wrocław 1992,
 • Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego, red. nauk. J. Popiel, Wrocław 1993,
 • Studia o dramacie i teatrze Stanisława Wyspiańskiego, pod red. J. Błońskiego i J. Popiela, Kraków 1994,
 • Dramat i teatr po roku 1945, red. nauk. J. Popiel, Wrocław 1995,
 • Krakowska Szkoła Teatralna. 50 lat PWST im. L. Solskiego, pod red. J. Popiela, Kraków - Warszawa 1996,
 • Krakowska Szkoła Teatralna. 50 lat PWST im. L. Solskiego, część II pod red. J. Popiela, Kraków 1997,
 • M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym. 60-lecie powstania Teatru Rapsodycznego, wstęp i oprac. J. Popiel, wybór tekstów T. Malak i J. Popiel, Kraków 2001,
 • K. Wojtyła, Il Teatro Rapsodico. Articoli e lettere, postfazione e cura di J. Popiel, Roma 2003,
 • Kształcenie aktora. Tradycja i współczesność, pod redakcją J. Popiela, Kraków 2004,
 • Literatura – Kulturoznawstwo - Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65. rocznicę urodzin, pod red. B. Doparta, J. Popiela, M. Stali, Kraków 2005,
 • Antreprener. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. J. Popiela, Kraków 2009,
 • K. Wojtyła. Jan Paweł II, Dzieła literackie i teatralne. T. I Juwenilia (1938-1946), pod red. J. Popiela, Kraków 2019.
 • K. Wojtyła. Jan Paweł II, Dzieła literackie i teatralne. T. III Dramaty. Szkice, pod red. J. Popiela, Kraków 2022.
Dydaktyka

Wykłady, seminaria i ćwiczenia z historii teatru i dramatu polskiego i powszechnego w UJ od 1977 i AST im. St. Wyspiańskiego w latach 1978-2020. W poprzednich latach wykładał historię teatru w Akademii Sztuk Pięknych (scenografia) i Politechnice Krakowskiej (architektura). Wypromował ponad 100 magistrów filologii polskiej i magistrów sztuki, 9 doktorów. Był recenzentem w 7 przewodach habilitacyjnych i 24 doktorskich, także w postępowaniach o nadanie doktoratu honoris causa i stanowisk profesorskich.

Nagrody i wyróżnienia

Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -1991, 2002,
Srebrny Krzyż Zasługi - 2002,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 2012,
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1996,
Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - 2007;

Doktor honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - 2023.