Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studenci

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Mobilność studencka

Tu dowiesz się wszystkiego o programie Erasmus.

Read More o

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów uniwersytetów polskich – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Tu uzyskasz wszelkie informacje na jego temat.

Read More o

Porozumienia dwustronne, zawierane na szczeblu uczelnianym, wydziałowym lub instytutowym zakładają możliwość wymiany studentów na czas określony w umowie. Najczęściej przyjazdy studentów obejmują okres od jednego do dwóch semestrów w danym roku akademickim.

Read More o

Tutaj zapoznasz się z programami międzynarodowymi, w których bierze udział Uniwersytet Jagielloński.

Read More o

NAWA oferuje zarówno programy wyjazdowe, jak i przyjazdowe. Obecnie studentom zagranicznym proponowane są programy stypendialne w ramach pomocy rozwojowej (współfinasowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych) oraz program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia. Read More o

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło „Students helping Students" jest mottem organizacji.

Read More o