Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studenci

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo

Poznaj reguły rządzące szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Read More o

Tu dowiesz się, kto jest uprawniony do ubezpieczenia zdrowotnego, a także jakie warunki należy spełniać, aby je uzyskać.

Read More o

Studenckie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewnia Ci wypłatę odszkodowania w razie wypadku, zawału serca, poważnego krwotoku etc.

 

Read More o

Przeciwdziałanie zagrożeniom,promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń, udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, informowanie o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.

Read More o

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych w 2018 roku w zakresie wykonywania badań lekarskich kandydatów na studia, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy potencjalnie w przyszłym zawodzie lub w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Read More o

Centrum Dostępności pracuje nad wyrównaniem szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe ich traktowanie w dostępie do edukacji.

Read More o