Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

UJ w rankingach

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet Jagielloński w rankingach

Uniwersytet Jagielloński niezmiennie zajmuje czołowe miejsca w zestawieniach najlepszych uczelni w Polsce. Jako jeden z niewielu krajowych uniwersytetów jest również uwzględniany w najważniejszych rankingach o zasięgu międzynarodowym. Poniżej można przeczytać o aktualnej klasyfikacji najstarszej polskiej uczelni w wybranych listach rankingowych.

Rankingi Quacquarelli Symonds Top Universities

Brytyjska firma Quacquarelli Symonds regularnie publikuje szereg zestawień poświęconych szeroko pojętemu szkolnictwu wyższemu oraz tematyce z nim związanej.

Więcej informacji na temat firmy Quacquarelli Symonds

World University Ranking: Top global universities

W rankingu sklasyfikowanych jest prawie 1500 uczelni z całego świata. Zestawienie powstaje w oparciu o 9 kryteriów: renoma uczelni, reputacja wśród pracodawców, cytowalność, stosunek liczby studentów do liczby wykładowców, liczba studentów i pracowników z zagranicy, przynależność do międzynarodowych sieci badawczych, poziom zatrudnienia absolwentów oraz zrównoważony rozwój.

W najnowszej edycji rankingu Uniwersytet Jagielloński został sklasyfikowany na 312. miejscu. Wskaźnikami, w których najlepiej oceniono Uniwersytet Jagielloński, są przynależność do międzynarodowych sieci badawczych, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów oraz możliwości znalezienia zatrudnienia..

Pełne wyniki rankingu na stronie Top Universities

World University Rankings by Subject

Ranking uwzględnia 55 dyscyplin w 5 głównych dziedzinach: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences, Social Sciences & Management. W metodologii pod uwagę wzięto pięć wskaźników, tj. reputację uczelni w środowisku akademickim i wśród pracodawców, cytowania naukowe, indeks Hirscha oraz indeks IRN (International Research Network) – wskaźnik, który ocenia potencjał uczelni do budowania partnerstwa z instytucjami na arenie międzynarodowej.

W aktualnym zestawieniu Uniwersytet Jagielloński znalazł się w 23 dyscyplinach. Najwyżej, w przedziale 101-140, sklasyfikowano religioznawstwo, a także filozofię, lingwistykę i neofilologię (przedział 101-150).

Pełne wyniki rankingu na stronie QS Ranking by Subject

Rankingi ShanghaiRanking Consultancy

ShanghaiRanking Consultancy to niezależna organizacja zajmująca się oceną instytucji szkolnictwa wyższego na świecie. Co roku publikuje ona zestawienie Academic Ranking of World Universities (ARWU), znane również jako Lista Szanghajska.

Więcej informacji na temat rankingu ARWU

Academic Ranking of World Universities

Ranking najlepszych szkół wyższych na świecie publikowany jest od 2003 roku. Przygotowuje go Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju. Tworzony jest na podstawie kilku wskaźników. Pod uwagę bierze się liczbę absolwentów oraz osobno pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę publikacji w czasopismach "Nature" lub "Science", liczbę najlepiej cytowanych naukowców oraz publikacji, które znalazły się w wybranych indeksach cytowań. W zestawieniu uwzględnia się też wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni. Dokładne miejsce w rankingu znane jest tylko w przypadku 100 najlepszych ośrodków akademickich świata. Pozostałe wymieniane są już tylko w przybliżeniu - uczelnie pojawiają się w grupach liczących 50 czy 100 placówek. Co roku ocenianych jest ponad 2,5 tys. uniwersytetów, a 1000 najlepszych publikowanych.

W najnowszej, 21. edycji ARWU ujęto dziewięć polskich uczelni – o dwie mniej niż w roku ubiegłym. Spośród nich najwyżej ocenione zostały Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski, które znalazły się w czwartej setce.

Pełne wyniki rankingu na stronie Shanghai Ranking

Global Ranking of Academic Subjects

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) to międzynarodowe zestawienie uczelni ocenianych pod względem 54 dyscyplin naukowych pogrupowanych w pięciu kategoriach: nauki przyrodnicze, nauki społeczne, nauki medyczne, nauki o życiu oraz nauki techniczne i inżynierskie. Autorzy zestawienia oceniają szkoły wyższe za pomocą pięciu wskaźników: liczby publikacji w danej dyscyplinie w czasopismach z pierwszego kwartyla pod względem Impact Factor, znormalizowanego wpływu cytowania, współpracy międzynarodowej ocenianej na podstawie publikacji, liczby artykułów wydanych w najlepszych czasopismach oraz prestiżowych nagród otrzymanych przez naukowców wybranych dziedzin.

W tegorocznym zestawieniu rankingu Uniwersytet Jagielloński został sklasyfikowany w 12 dziedzinach.

Pełne wyniki rankingu na stronie Shanghai Ranking

Times Higher Education World University Ranking

Ranking czasopisma Times Higher Education (THE) ocenia uczelnie w zakresie ich głównych misji: nauczania, badań, transferu wiedzy i perspektyw międzynarodowych. W celu zapewnienia jak najbardziej wszechstronnych i zrównoważonych porównań, instytucje poddawane są ocenie w oparciu o 18 starannie skalibrowanych wskaźników wydajności pogrupowanych w pięć kategorii: nauczanie (środowisko uczenia się), środowisko badawcze (wielkość, dochody z badań i reputacja), jakość badań (wpływ cytowań, siła badań), perspektywy międzynarodowe (pracownicy, studenci i badania) oraz przemysł (transfer wiedzy, dochody z przemysłu i patenty).

Więcej informacji na temat Times Higher Education

W tegorocznej edycji rankingu uwzględnionych zostało 1904 uczelni ze 108 krajów. Uniwersytet Jagielloński został sklasyfikowany w dziesięciu spośród jedenastu kategorii.

Pełne wyniki rankingu na stronie Times Higher Education

The Center for World University Rankings

Center for World University Rankings (CWUR) jest organizacją zapewniającą doradztwo, strategiczne spostrzeżenia i usługi konsultingowe dla rządów i uniwersytetów w celu poprawy wyników edukacyjnych i badawczych.

Ranking CWUR jest tworzony w oparciu o 8 kryteriów: sukcesy absolwentów i kadry dydaktycznej w międzynarodowych konkursach, zatrudnienie absolwentów na dyrektorskich stanowiskach w firmach o zasięgu globalnym, publikacje w cenionych pismach naukowych oraz najbardziej wpływowych periodykach, cytowalność, indeks Hirscha całej uczelni oraz liczbę międzynarodowych patentów.

Więcej informacji na temat Center for World University Rankings

W ostatniej edycji rankingu uwzględniono 41 uczelni z Polski, które zajęły miejsca od 386. do 1958. na 2000 sklasyfikowanych ośrodków akademickich. Najwyżej oceniono Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski (miejsce 421.) i Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (637.).

Pełne wyniki rankingu na stronie Center for World University Rankings

Ranking Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" to niezależna krajowa organizacja non-profit założona w 1998 roku w celu promowania i wspierania edukacji. W Radzie Fundacji zasiadają obecni i byli rektorzy polskich uniwersytetów oraz ważne osobistości działające na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Prowadzony przez nią od wielu lat ranking jest najbardziej rozpoznawalnym krajowym zestawieniem najlepszych polskich szkół wyższych.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 31 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Więcej o Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

W 25. edycji Rankingu Uczelni Akademickich Uniwersytet Jagielloński zajął drugie miejsce. Do Uniwersytetu Warszawskiego, z którym UJ od lat rywalizuje o pozycję lidera, raz po raz zmieniając się na pierwszym miejscu lub zajmując je ex aequo, w tym roku najstarszej polskiej uczelni zabrakło 2 punktów procentowych.

Pełne wyniki rankingu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"