Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Dr Tomasz Żuradzki bliższy zdobycia grantu ERC

Dr Tomasz Żuradzki bliższy zdobycia grantu ERC

Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Tomasz Żuradzki został laureatem 1. edycji konkursu Uwertura organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). W nagrodę odbędzie staż naukowy w zespole badaczy na Uniwersytecie w Tilburgu, który realizuje grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Pobyt w Holandii ma pomóc filozofowi z UJ w ubieganiu się o własny grant ERC.

Uwertura 1 to konkurs przeznaczony dla naukowców, legitymujących się co najmniej stopniem doktora, którzy kierowali już projektem badawczym finansowanym ze środków NCN. Program ma służyć wsparciu polskiego środowiska naukowego w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie udziału Polaków w gronie laureatów grantów (ERC). Aby zdobyć niezbędne doświadczenie, polscy badacze odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji.

- Konkurs Uwertura powstał w ramach naszej współpracy z European Research Council i jest adresowany do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty ERC. Ma im umożliwić nawiązanie współpracy i czerpanie doświadczeń od tych, którzy już takie granty posiadają. Polska jest jednym z siedmiu krajów europejskich biorących udział w tego typu programie - wyjaśnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Jednym z laureatów konkursu Uwertura został dr Tomasz Żuradzki, kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ, który na Uniwersytecie w Tilburgu zrealizuje projekt Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania. Badania, na które NCN przeznaczy prawie 100 tys. zł, dotyczyć będą opracowania nowego modelu etycznej oceny decyzji lub działań podejmowanych przez osoby prywatne i decydentów publicznych w różnego rodzaju sytuacjach niepewności. Podstawowa hipoteza projektu zakłada, że wiele obecnie istniejących przepisów i wzorców zachowań regulujących działania w sytuacjach niepewności jest wynikiem heurystyk lub błędów poznawczych.

Dr Tomasz Żuradzki studiował filozofię i nauki polityczne na UJ oraz w London School of Economics (MSc 2006). W 2011 roku obronił doktorat z metaetyki pod kierunkiem prof. Włodzimierza Galewicza. Interesuje się również filozofią polityczną i etyką praktyczną. Brał udział w zagranicznych stażach na Uniwersytetach w Oslo, Oksfordzkim, Islandzkim w Reykjaviku, Georgetown w Waszyngtonie, St Andrews oraz Fondation Brocher w Genewie. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (INCET) oraz członkiem redakcji czasopisma "Diametros", a także redaktorem naczelnym czasopisma popularnonaukowego "Filozofia w Praktyce". Jest kierownikiem realizowanych projektów Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności finansowanego przez NCN oraz Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W 1. konkursie Uwertura o staże zdecydowało się konkurować 24 badaczy. Do finansowania skierowano ostatecznie 7 projektów, których łączny budżet to ponad 0,5 mln zł. Wyróżnione propozycje też złożyli pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetów Warszawskiego, Gdańskiego i Wrocławskiego, Instytutu Botaniki PAN oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania została opublikowana na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Recommended
Innowacyjna technologia opracowana na UJ sprzedana firmie CHDE Polska SA
Diamentowe granty dla wybitnie uzdolnionych studentów UJ
Medale dla wynalazków opracowanych przez naukowców z UJ
WPiA UJ ponownie bezkonkurencyjny w rankingu DGP

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj