Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Nowy dyrektor szpitala dziecięcego rozpoczął urzędowanie

Nowy dyrektor szpitala dziecięcego rozpoczął urzędowanie

Poprawa pozamedycznej obsługi pacjenta, dalszy rozwój diagnostyki i leczenia, kontynuacja modernizacji szpitala oraz uzyskanie płynności finansowej placówki - to główne punkty programu prof. Krzysztofa Fyderka, nowego dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (USD). W poniedziałek przejął on kierowanie jednym z największych szpitali pediatrycznych w Polsce. Funkcję tę będzie sprawować przez najbliższe 6 lat.

Nowy dyrektor USD został wybrany w drodze konkursu i powołany przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka. Dotychczasowy kierownik placówki dr hab. Maciej Kowalczyk, który pełnił tę funkcję przez 17 lat, w połowie tego roku poinformował, że nie będzie kandydował na kolejną kadencję.

- To była kilkunastoletnia, niezwykle trudna misja. Przede wszystkim ze względu na ciągłe zmiany w organizacji systemu opieki zdrowotnej, które moim zdaniem doprowadziły do jego dezintegracji. Mimo że przez te kilkanaście lat borykaliśmy się z wieloma problemami, pozostajemy wiodącą placówką w kraju. Przeprowadziliśmy odnowę szpitala wzorem amerykańskim. Początkowo przy wsparciu fundacji i darczyńców, następnie funduszy unijnych, po środki z budżetu państwa. Dzięki tym pracom praktycznie cały szpital zostanie wkrótce zmodernizowany - mówi ustępujący dyrektor USD.

Zdaniem prof. Krzysztofa Fyderka jednym z najważniejszych wyzwań będzie pozyskanie pieniędzy z innych źródeł, ponieważ aż 97,3 proc. przychodu USD pochodzi z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowy dyrektor chciałby również poprawić warunki przyjaznego pobytu zarówno małym pacjentom, jak i ich rodzicom i opiekunom. W tym celu, by mieć kontakt z nimi bezpośredni kontakt, nie zamierza całkowicie rezygnować z działalności leczniczej.

- Przejmuję kierowanie szpitalem, który każdego dnia boryka się z wieloma problemami, głównie natury finansowej. Ogromnym wyzwaniem jest około 100-milionowy dług, którego tempo narastania w ostatnich latach znacznie zmniejszyło się, a także nieustający niedobór kadry medycznej. Pracownicy potrzebują sprawnego systemu motywacyjnego i lepszej organizacji pracy. Sporo do zrobienia jest również w zakresie pozamedycznej obsługi pacjenta - wyjaśnia prof. Krzysztof Fyderek.

Nowy dyrektor, oprócz starań o wyższe finansowanie i redukcję kosztów, będzie kontynuować dzieło swojego poprzednika. W przyszłym roku powinna zakończyć się trwająca 7 lat modernizacja szpitala, która objęła oddziały chirurgiczne i pediatryczne, SOR, aptekę, kuchnię, aulę oraz zaplecze dydaktyczne i techniczne placówki. Remonty sfinansowano z dotacji rządowej. W planach jest również rozbudowa szpitala o oddział infekcyjny, przewlekłej respiratoroterapii oraz perinatologii.

- Przez wiele lat byłem dydaktykiem i naukowcem, stąd ważna będzie dla mnie również ścisła współpraca z uczelnią. To pozwoli na edukowanie nowych kadr oraz prowadzenie badań naukowych, które pozwalają na odnajdywanie nowych ścieżek terapeutycznych i skuteczniejsze leczenie małych pacjentów. Życzyłbym sobie, aby doskonale wykształceni nasi absolwenci częściej podejmowali pracę w tym szpitalu - przekonuje nowy dyrektor.

Prof. Krzysztof Fyderek od 1978 roku jest związany z Instytutem Pediatrii i Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie. W tym czasie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej i naukowej od lekarza stażysty, asystenta, adiunkta do ordynatora, kierownika Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia (od 1999 r.), zastępcy dyrektora ds. lecznictwa USD (2000-2009) oraz dyrektora Instytutu Pediatrii UJ CM (2014-2016). W swoim dorobku naukowym posiada kilkaset publikacji z zakresu diagnozy i leczenia schorzeń układu pokarmowego. Jest cenionym gastroenterologiem dziecięcym i konsultantem wojewódzkim w tej dziedzinie. Rodzice małych pacjentów doceniają nie tylko jego profesjonalizm, ale również życzliwość i opanowanie. Jest jednym z założycieli Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego "O Zdrowie Dziecka" oraz jej prezesem. W 2011 roku prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał mu Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia zawodowe i całokształt pracy.

Prof. Krzysztof Fyderek (z lewej) i dr hab. Maciej Kowalczyk (fot. Adam Koprowski / Biuro Prasowe UJ)

Recommended
Specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego w nowych władzach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Profesor Jan Ostrowski prezesem Polskiej Akademii Umiejętności
Akty nominacyjne dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promocje habilitacyjne Wydziału Chemii i Wydziału BBiB

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj