Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

9 małych grantów od NCN dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego

9 małych grantów od NCN dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego

W listopadzie Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało następne listy rankingowe konkursu Miniatura 1. Program ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Do grona 26 pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego z dofinansowaniem na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty, dołączyło 9 kolejnych.


Konkurs Miniatura jest skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie zajmują się realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych ze środków NCN. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu Miniatura to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10 proc. kosztów bezpośrednich.

Na opublikowanych w listopadzie listach rankingowych znalazło się 9 pracowników naukowych UJ:

W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty NCN nabór wniosków na tzw. małe granty był prowadzony w trybie ciągłym. Z tego powodu listy rankingowe konkursu Miniatura 1 będą regularnie uzupełniane do końca 2017 r. Wcześniej nagrodzono w nim: dr Agnieszkę Trąbkę, dr Justynę Maciąg z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ; dr hab. Annę Hejmej, dr Małgorzatę Jaźwę, dr Annę Łabęcką i dr Annę Michalik z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi; dr Małgorzatę Figiel, dr Kingę Kłodawską i dr Ewelinę Fic z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; dr Martę Kaczor-Kamińską, dr. hab. Jacka Czepiela, dr. Mateusza Hołdę i dr. hab. Michała Pędziwiatra z Wydziału Lekarskiego; dr. hab. Piotra Kalitę i dr. hab. Macieja Ulasa z Wydziału Matematyki i Informatyki; dr Agnieszkę Gunię-Krzyżak, dr Karolinę Pytkę i dr Małgorzatę Szafarz z Wydziału Farmaceutycznego; dr Annę Kurpińską i dr Martę Stojak z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków; dr. Łukasza Orła, dr Joannę Hetmańczyk z Wydziału Chemii; dr Elżbietę Bajcar i dr Elżbietę Olzacką w Wydziału Filozoficznego; dr Annę Romanowicz z Wydziału Historycznego oraz dr Monikę Kasinę z Wydziału Geografii i Geologii.

Recommended
Dr Aleksander Grabiec z grantem programu FIRST TEAM
Ponad milion zł wsparcia otrzymają "Najlepsi z najlepszych" z UJ
Tomasz Żuradzki i Michał Németh w europejskiej elicie naukowej
Ponad 3 mln zł na stypendia dla doktorantów w konkursie Etiuda

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj