Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Liderzy z UJ: dr Marcin Magierowski i dr Katarzyna Maria Marzec

Liderzy z UJ: dr Marcin Magierowski i dr Katarzyna Maria Marzec

5 grudnia br. w poznaliśmy laureatów 8. edycji programu LIDER realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 35 młodych naukowców z całej Polski otrzyma łącznie prawie 40 mln zł na realizację własnych prac badawczych. Wśród wyróżnionych projektów są dwa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jednym z nich jest projekt doktora Marcina Magierowskiego z Collegium Medicum UJ „Nowe pochodne niesteroidowych leków przeciwzapalnych uwalniające siarkowodór w leczeniu oraz prewencji schorzeń błony śluzowej przełyku”. Doceniona praca doktor Katarzyny Marii Marzec z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków UJ to „Diagnostyka zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej”.

Celem programu LIDER jest budowanie i poszerzanie umiejętności młodych badaczy w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami naukowymi podczas realizacji projektów, których wyniki można upowszechnić w gospodarce. Wzmacnia się tym samym nie tylko ich kompetencje naukowe, ale także zarządcze. Pośrednio program przygotowuje do startu z własnymi pomysłami i ubiegania się o środki na badania na poziomie europejskim.

W programie LIDER wspieramy rozwój młodych naukowców i najlepsze projekty badawcze o potencjale wdrożeniowym – powiedział prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wierzę, że udział w LIDERZE to dla laureatów nie tylko przepustka do kariery naukowej i zawodowej, ale także szansa na realizację przełomowego projektu – dodawał.

W ósmej edycji programu dofinansowanie z NCBR otrzymało 35 z 183 ubiegających się o niego młodych naukowców. Starając się o nie musieli wykazać się nie tylko wiedzą i kompetencjami do stworzenia i zarządzania własnym zespołem naukowym, ale także zaprezentować konkretny projekt badawczy, który chcieliby realizować dzięki wsparciu z NCBR.

– Zgłoszone przez laureatów programu LIDER projekty to doskonały dowód na to, że młodzi polscy naukowcy mają wiedzę, umiejętności oraz chęć zmieniania otaczającego nas świata. Opracowanie systemu automatycznego projektowania i wytwarzania protez w oparciu o techniki 3D, ekologicznego preparatu do intensyfikacji wzrostu i roślin uprawnych i leczniczych czy technologii wytwarzania kompozytów biodegradowalnych dla przemysłu motoryzacyjnego to jedynie przykłady z całej listy prac badawczych, których efekty zostaną spożytkowane z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki – podkreślił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Ósma edycja konkursu ogłoszona została w listopadzie 2016 roku, a nabór wniosków trwał od połowy stycznia do połowy marca roku następnego. Procedura wyboru LIDERÓW była, podobnie jak w poprzednich konkursach, dwuetapowa. Po ocenie formalnej i eksperckiej ocenie merytorycznej najlepsi zostali zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Ze swoimi pomysłami na projekt zgłosiło się 183 młodych badaczy. Spośród nich wybrano 35 naukowców.

W trakcie uroczystości w Warszawie dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski ogłosił również dziewiąta edycję programu LIDER. Budżet kolejnego konkursu będzie wyższy niż dotychczas przeprowadzonych i wyniesie 60 mln zł. Młodzi naukowcy będą mogli ponownie ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nawet 1,2 mln zł już w styczniu - nabór wniosków będzie trwał od 15 stycznia do 15 marca 2018 roku.

Fot. NCBR
Recommended
Dr Aleksander Grabiec z grantem programu FIRST TEAM
Ponad milion zł wsparcia otrzymają "Najlepsi z najlepszych" z UJ
Tomasz Żuradzki i Michał Németh w europejskiej elicie naukowej
Ponad 3 mln zł na stypendia dla doktorantów w konkursie Etiuda

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj