Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Grant na międzynarodowe badania filozofii w Polsce Jagiellonów

Grant na międzynarodowe badania filozofii w Polsce Jagiellonów

Dr hab. Steffen Huber z Wydziału z Wydziału Filozoficznego UJ uzyskał najwyższe finansowanie w konkursie "Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu "Fundamenty" Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W realizację projektu "Polonica philosophica orientalia. Filozofia w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. i historiografia filozofii w Polsce, Litwie. Białorusi i Ukrainie" zaangażowani będą badacze z kilku krajów.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski i jej dziedzictwa w epoce największej świetności państwa polskiego. Jak poinformował resort nauki, złożono w nim 36 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki zakwalifikowano do finansowania 11 projektów na łączną kwotę ponad 13 mln zł.

Największe finansowanie w wysokości ponad 2,4 mln zł zdobył dr hab. Steffen Huber, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii UJ. Zwycięski projekt zwraca szczególną uwagę na związki filozofii z życiem politycznym, kulturalnym i kościelnym Rzeczypospolitej w jej poszczególnych regionach. Pozostali laureaci - pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Języka Polskiego PAN i Polskiego Instytutu Historycznego - otrzymali na badania od 636 tys. zł do niemal 1,7 mln zł.

Projekt zgłoszony przez dr. hab. Steffena Hubera obejmuje badania w kilku głównych kontekstach historycznych. Są to przede wszystkim filozofia w sporze o monarchię, początki nauczania filozofii na Litwie i Białorusi przed i po założeniu Akademii Wileńskiej, wzajemne wpływy filozofii polskiej i ukraińskiej przed i po założeniu Akademii Mohylańskiej, parlamentaryzm w Koronie i na terenach wschodnich Rzeczypospolitej oraz arystotelizm chrześcijański XVI w. i XVII w. z odniesieniami do myśli społecznej. Celem prac będzie katalogizacja materiałów źródłowych z archiwów znajdujących na terenach, które kiedyś należały do Rzeczypospolitej lub z nią graniczyły oraz połączenie i porównanie perspektyw badawczych.

W skład zespołu dr. hab. Steffena Hubera wejdą przedstawiciele instytucji polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich, posiadający najwyższe kwalifikacje do szczegółowej analizy, digitalizacji i edycji zbiorów. Ich zadaniem będzie zakwalifikowanie tych rękopisów, które mają wysoki poziom merytoryczny, reprezentują szkoły i nurty miarodajne dla rozwoju filozofii w danym regionie oraz świadczą o migracji uczonych w Rzeczypospolitej i Europie.

Dr hab. Steffen Huber ukończył studia filozoficzno-filologiczne na Uniwersytecie w Wiedniu. W 2003 roku uzyskał stopień doktora, a w 2015 roku habilitował się. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół filozofii polskiej okresu renesansu i wczesnej nowożytności oraz przekładu tekstów filozoficznych. Stypendysta rządu austriackiego. Realizował granty badawcze przyznane przez Fundację im. Roberta Boscha, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Autor 4 książek autorskich i 2 przełożonych książek. Na swoim koncie ma również kilkanaście artykułów i referatów konferencyjnych oraz kilkadziesiąt przełożonych artykułów.

Recommended
Amerykański patent dla wynalazku naukowców z WBBiB UJ
Dr Aleksander Grabiec z grantem programu FIRST TEAM
FNP sfinansuje innowacyjne badania na dwóch wydziałach UJ
Ponad milion zł wsparcia otrzymają "Najlepsi z najlepszych" z UJ

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj