Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Profesor Stanisław Sroka nagrodzony za badania nad dziejami Spisza

Profesor Stanisław Sroka nagrodzony za badania nad dziejami Spisza

Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Historycznego UJ prof. Stanisław Sroka otrzymał Nagrodę Benefactor Musaei Scepusiensis (Dobrodzieja Muzeum Spiskiego). Laureata uhonorowano w kategorii badań naukowych za osiągnięcia w przybliżaniu historii Spisza. Pamiątkowy dyplom oraz medal - kopię monety rzymskiej, której oryginał znaleziono w jaskini pod Zamkiem Spiskim - odebrał 9 marca podczas uroczystości w Teatrze Miejskim w Lewoczy.

Nagroda Benefactor Musaei Scepusiensis została ustanowiona w 2006 roku przez Słowackie Muzeum Narodowe - Muzeum Spiskie w Lewoczy. Jest to forma wsparcia współdziałania ze zwiedzającymi, promocji historii i dziedzictwa kulturowego regionu, starań ukierunkowanych na zwiększenie medializacji i uzyskiwanie wsparcia i współpracy w różnej postaci. Nagroda jest udzielana w siedmiu kategoriach za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie działalności naukowej związanej z rozwojem muzeum, dziedzictwa kulturowego i muzealnictwa regionu.

Prof. Stanisław Sroka otrzymał Nagrodę Benefactor Musaei Scepusiensis za liczne prace monograficzne i dwutomowe dzieło Historia Scepusii (Dzieje Spisza), którego jest współredaktorem wraz z prof. Martinem Homzą, kierownikiem Katedry Historii Słowacji na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Polsko-słowacką publikację należy niewątpliwie uznać za duże wydarzenie naukowe. Region Spisza, niezwykle bogaty pod względem historycznym, nie posiadał dotychczas syntezy swoich dziejów.

Pomysł na stworzenie dwujęzycznego dzieła narodził się ponad 10 lat temu. Pierwszy tom ukazał się w 2009 roku. Obejmował dzieje Spisza od pradziejów do 1526 roku, czyli klęski Królestwa Węgierskiego w walce z Turkami. Tom drugi przedstawia historię tego przygranicznego regionu aż do 1918 roku. Wydawnictwo oferuje bogaty wybór tłumaczeń oryginalnych, głównie łacińskich, niemieckich i cerkiewnosłowiańskich źródeł oraz kilkaset ilustracji i kilkadziesiąt map. Z międzynarodowego punktu widzenia Dzieje Spisza stanowią reprezentacyjny, międzynarodowy projekt nad badaniem wspólnej historii dwóch narodów europejskich - Polaków i Słowaków.

Recommended
Nagrody Miasta Krakowa dla trojga wybitnych profesorów z UJ
Premier RP nagrodził naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego
Najnowsza książka badaczy Wydziału Polonistyki UJ nagrodzona
Włoch pierwszym laureatem Nagrody imienia Katarzyny Kulig

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj