Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Premier RP nagrodził naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego

Premier RP nagrodził naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dziewięcioro pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało laureatami nagród Prezesa Rady Ministrów za rok 2017. Wyróżnienia przyznawane są od 1994 roku za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną, rozprawy habilitacyjne i doktorskie.

Za całokształt dorobku naukowego nagrodzona została prof. Maria Korytowska, kierownik Katedry Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki. Składa się na niego ponad 90 publikacji, w tym kilkanaście książek, o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu szeroko rozumianej humanistyki literackiej i kulturowej, mitokrytyki czy historii idei oraz komparatystyki. Prace te - pisane po polsku, angielsku bądź francusku - cechuje metodologiczna precyzja, a także oryginalność myśli połączona z rzetelnością analiz oraz błyskotliwością ujęć syntetycznych.

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny wkład w tworzenie nowego kierunku badań w dziedzinie rzeczywistej geometrii algebraicznej, w szczególności za wypracowanie oryginalnych metod badawczych, które dokonały przełomu w badaniach topologii rzeczywistych rozmaitości algebraicznych, otrzymał prof. Wojciech Kucharz z Wydziału Matematyki i Informatyki. Laureat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich matematyków na świecie, którego rezultaty zdobyły szerokie uznanie m.in. Rene Thoma i Laurenta Schwartza, laureatów Medalu Fieldsa, który jest nazywany matematycznym Noblem.

Pierwszą nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne przyznano prof. Agnieszce Słowik i prof. Tadeuszowi Popieli. Naukowców z Wydziału Lekarskiego nagrodzono za małopolski program leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej koordynowany przez Uniwersyteckie Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu. To pierwszy w Polsce innowacyjny system organizacyjny, stworzony na bazie istniejących już zasobów ludzkich i sprzętowych, umożliwiający całodobowy dostęp dla wszystkich potrzebujących mieszkańców Małopolski do najnowocześniejszego, interwencyjnego, wewnątrztętniczego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu.

Za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego nagrody otrzymali Przemysław Bąbel z Wydziału Filozoficznego i Dawid Pinkowicz z Wydziału Chemii. Pierwszego z laureatów wyróżniono za badania nad czynnikami wpływającymi na pamięć doznań bólowych mających istotne znaczenie nie tylko dla wiedzy na temat pamięci w ogóle i pamięci bólu w szczególności, ale mających także praktyczne znaczenie w terapii. Z kolei dr hab. Dawid Pinkowicz ma na swoim koncie wybitny wkład w rozwój chemii multifunkcjonalnych magnesów molekularnych.

Nagrody przyznano również za wyróżnione rozprawy doktorskie. Otrzymali je: dr Natalia Chwaja z Wydziału Filologicznego (Miasto w przestrzeni, miasto w świadomości - figura miasta w prozie Claudia Magrisa na tle dwudziestowiecznej tradycji literatury triesteńskiej), dr Michał Filipiak z Wydziału Biologii (Stoichiometry of herbivory in terrestrial food webs: extreme strategies of xylophages and pollen eaters) oraz dr Mateusz Hołda z Wydziału Lekarskiego (Mitral isthmus and cavotricuspid isthmus – anatomical basis for ablation of arrhythmogenic substrate).

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Wręczane są za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, wyróżnione rozprawy doktorskie i osiągnięcia naukowo-techniczne. Laureatów, corocznie w trybie konkursu, wyłania zespół ds. nagród, któremu przewodniczy prof. Stanisław Mikołajczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zasiada w nim m.in. prof. Maria Dzielska, emerytowany pracownik Wydziału Historycznego UJ.

Pełna lista nagrodzonych jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Premiera RP.

Recommended
Poznaliśmy laureatów 7. edycji Laudacji Studenckich
Prof. Krzysztof Zajas laureatem Krakowskiej Książki Miesiąca
Nagroda al-Farabiego dla prof. Anny Krasnowolskiej
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj